Pupuhuhdan keskuskortteli, sijaintikartta

15/Pupuhuhdan keskuskortteli, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Pupuhuhdantien varressa. Alueella on sijainnut aiemmin Pupuhuhdan koulu ja päiväkoti. Eteläosassa sijaitsee yleinen pysäköintialue. Aluetta rajaa pohjoisessa ja lännessä rinnemaasto, joka on virkistyskäyttöistä metsäaluetta.

Kaavatunnus
tunnus: 15:096

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 20.5.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 22.12.2020-29.1.2021Kaavaehdotus nähtävillä 2.3.-1.4.2021Kaavan hyväksyminen 3.5.2021Kaava lainvoimainen 29.6.2021

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 29.6.2021

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen pinta-alaa on noin 2,3ha ja alue sijaitsee kerrostalovaltaisen Pupuhuhdan laella. Pupuhuhdan alue on paikallisesti arvokasta 1970-luvun sosiaalista HAKA:n ja SATO:n hallitsemaa aluesuunnittelua. Suunnittelualueella sijainnut koulupäiväkotirakennus on purettu ja tontti on nykyisin pääosin hiekkakenttää, jossa on säilynyt vielä entistä pelikenttääkin. Lisäksi alueella sijaitsee Pupumuori-veistos (Helmer Selin), joka on valmistunut 1982 leikkiveistoksena koulun pihalle. Veistosta on jonkin verran muokattu eikä se toimi enää leikkivälineenä vaan taideteoksena. Koulun piha-alueen kaunista puustoa on säilynyt. Suunnittelualueen eteläosassa on yleinen parkkialue.

Kaavan tavoitteet
Kaavan laadintaan on lähdetty maanomistajan, Jyväskylän kaupungin, aloitteesta. Opetustoiminnan väistyessä muualle on tavoitteena monipuolistaa kerrostalovaltaisen Pupuhuhdan rakennuskantaa pienimittakaavaisemmalla asuinrakentamisella. Samalla tutkitaan nykyisen pelikentän säilyttämis- tai kehittämismahdollisuuksia ja lisäksi tavoitteena on säilyttää alueella sijaitseva Pupumuori -veistos.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös