17 / Kiviniementie 10, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee Haukkalan asuinalueella noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta osoitteissa Kiviniementie 10.

Kaavatunnus
tunnus: 17:101

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, ArkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.10.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 14.01.-14.02.2020

Kaavan uusin vaihe
Kaavahanke on keskeytetty.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11,1 hehtaaria ja se on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Alueen rakennettu ympäristö muodostuu 1930-luvulla rakennetusta ja vuosina 1960–1980-luvuilla muutetusta terveydenhuoltorakennuksesta. Rakennus on yksikerroksinen, punaiseksi tiiliverhoiltu ja harjakattoinen. Suunnittelualue on maastonmuodoiltaan melko tasaista ja sen maaperä on rakentamiseen hyvin soveltuvaa hiekka- ja hietamuodostumaa. Alue on pääosin metsäistä, mutta vanhan terveydenhuoltorakennuksen ympäristössä on myös avoimempia alueita. Suunnittelualueen puusto muodostuu eri-ikäisistä koivuista, männyistä ja kuusista, mutta niiden seassa esiintyy myös muita lehtipuulajeja, kuten pihlajaa ja raitaa.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutoshakemuksessa esitetään, että asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue (AKR) muutettaisiin sekä asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) että erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Kaavamuutos edellyttää rakennusalojen ja rakennusoikeuden uudelleenmäärittelyä sekä tonttijakoa. Jyväskylän kaupungin tavoitteena hankkeessa on edistää asumisen monimuotoisuutta ja alueellista tasapainoa sekoittamalla eri asumismuotoja keskenään. Lisäksi kaupungin tavoitteena on turvata kaavamuutosalueella kulkevan hulevesiojan toiminta.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös