Korteniityntien sijaintikartta

17 / Korteniityntie, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Korteniityssä. Alue rajautuu Korteniityntiehen ja jo rakennettuun korttelin 53 tonttiin 1.

Kaavatunnus
tunnus: 17:104

Yhteyshenkilöt
Pirjo Heinänen, SuunnitteluarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 14.08.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 14.01.-28.01.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä 14.1.-28.1.2020 välisen ajan palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 28.1.2020 ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alue sijaitse Korteniityntien päässä sen eteläosassa ja tie johtaa urheilukentän pysäköintialueelle. Korttelista on rakentunut sen länsireunan tontti 1, jolla sijaitsee neljä kolmekerroksista pienkerrostaloa. Korteniityntien rannan puoleisesta korttelista on toteutumassa neljä kytkettyä omakotitaloa. Alue on itään laskevan rinteen alaosassa ja se on tasattua hiekkakenttää, jonka kadun puoleisessa reunassa kasvaa pientä pusikkoa. Ajoneuvoliikenne kiertää Laajavuorentien kautta, mutta kevyelle liikenteelle ovat suoremmat yhteydet keskustan suuntaan.

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on muuttaa tiivis pientalokorttelin osa rivitalorakentamiseen soveltuviksi tonteiksi. Kaavamuutosalue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös