Niittytie 1, suunnittelualueen sijaintikartta

13 / Niittytie 1, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Niittytien ja Lahjaharjuntien katualueiden kulmauksessa osoitteissa Niittytie 1 ja Lahjaharjuntie 30.

Kaavatunnus
tunnus: 13:119

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 14.08.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 14.08.-28.08.2019, 14.01.-28.01.2020Kaavaehdotus nähtävillä 25.02.-10.03.2020Kaavan hyväksyminen 31.03.2020Kaava lainvoimainen 26.5.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijakoehdotus lainvoimaisia 26.5.2020.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen pinta-ala on 13 258 m2 ja se on katualueita lukuun ottamatta yksityisessä omistuksessa. Alueen rakennettu ympäristö muodostuu kolmesta vuosien 1975–1977 välillä rakennetusta keltaiseksi tiiliverhoillusta ja tasakattoisesta rivitalorakennuksesta sekä niiden autokatoksista. Rivitalot ovat yksi- ja kaksikerroksisia. Lisäksi Niittytien katualueen varrella sijaitsee puistomuuntamo. Suunnittelualue rajautuu idästä puistoalueeseen ja lännestä sekä etelästä katualueeseen. Suunnittelualueen pohjoispuolella on asuinkerrostalotontti, jonne on rakentunut vuonna 1964 kaksi kolmekerroksista asuinkerrostaloa ja yksi autokatos.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutos on käynnistynyt sekä Jyväskylän kaupungin että yksityisen maanomistajan aloitteesta. Jyväskylän kaupungin tavoitteena hankkeessa on muodostaa alueelle lähivirkistysaluetta, jolla toteutetaan yleiskaavan mukainen viheryhteystarve ja, joka toimii samalla hulevesien hallintaan varattuna alueena. Maanomistajan tavoitteena hankkeessa on mahdollistaa yhden kaksikerroksisen ja kahden yksikerroksisen asuinrakennuksen rakentaminen Niittytien katualueen varteen. Kaavamuutos edellyttää kiinteistörajojen muuttamista sekä rakennusalojen ja rakennusoikeuden määrän tarkastamista.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös