Ilmarisenkatu 16 kaavamuutoksen sijaintikartta

Ilmarisenkatu 16, havainnekuva 3

Ilmarisenkatu 16, havainnekuva 4

03 / Ilmarisenkatu 16, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa, osoitteessa Ilmarisenkatu 16.

Kaavatunnus
tunnus: 03:110

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 20.02.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 25.02.-24.03.2020Kaavaehdotus nähtävillä 23.06.-14.08.2020Kaavan hyväksyminen 26.10.2020Kaava lainvoimainen 18.12.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos voimaan 18.12.2020.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Tontilla sijaitsee 1965 valmistunut arkkitehti Erkki Kantosen suunnittelema neljäkerroksinen asuinkerrostalo. Kerrostalo sijoittuu tontin itäosaan ja Ilmarisenkadun varteen jää laaja pysäköintialue. Kerrostalo on toteutettu kolmen portaan lamellitalona. Kaava-alueen pinta-ala on 3238 m² ja se on yksityisessä omistuksessa. Kaava-alue sijoittuu kaupunkikuvallisesti kohtalaisen keskeiselle paikalle tärkeän keskustan ja Kankaan alueet yhdistävän kevyen liikenteen yhteyden varrelle.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista ydinkeskustan alueelle. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen muun rakennetun ympäristön kanssa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös