Pajapellontie 3, sijaintikartta

21 / Pajapellontie 3, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan (Keljonkangas) korttelin 170 tontteja 2–4.

Suunnittelualue sijaitsee Pajapellontien ja Pihapellontien välisellä alueella rauhallisella Kaijanlammen asuinalueella.

Kaavatunnus
tunnus: 21:085

Yhteyshenkilöt
Janne Hesso, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 8.1.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 1.2.-1.3.2019Kaavaehdotus nähtävillä 26.04.-27.05.2019

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 26.4.-27.5.2019 Kivääritehtaalla palvelupiste Hannikaisessa, os. Kivääritehtaankatu 6 A, 1. kerros.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 27.5.2019 klo 15.00 mennessä.


Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen pinta-ala on 4640 m² ja se on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Alueen rakennettu ympäristö muodostuu Sulkulan tilan hirsirunkoisesta vilja-aitasta ja vaunuliiteristä. Suunnittelualueen pohjoispuolella on vuosina 2002–2010 rakentunutta erillispientalojen kortteli-aluetta ja puistoa. Alueen eteläpuoli on toteutumatonta rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialuetta sekä asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialuetta. Kaavamuutosalueen länsipuolella on puistoaluetta ja itäpuolella vuonna 2010 rakentunutta asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialuetta. Suunnittelualue on laidunkäytössä ollutta avointa niittyä, jota on käytetty Sulkulan tilan karjan laidunnukseen. Alueella kasvaa yksittäisiä kuusia, mäntyjä ja koivuja. Lisäksi Pihapellontien varteen on istutettu lehtikuusiaita

Kaavan tavoitteet
Maanomistaja on hakenut asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on muuttaa asuinkerrostaloille ja rivitaloille varattu korttelin osa erillispientalorakentamisen mahdollistavaksi. Erillispientalorakentamisen katsotaan sopeutuvan alueella jo olemassa olevaan rakennuskantaan kerros- ja rivitalorakentamista paremmin. Lisäksi kysyntä lapsiperheiden suosimaa erillispientaloasumista kohtaan kasvaa Keljonkankaan yhtenäiskoulun parantaessa alueen perusopetuspalveluita.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös