Norolan kaava-alueen sijaintikartta

Norola, havainnekuva 2

Norola, havainnekuva 1

47 / Norola, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaava-alue sijaitsee Palokassa noin 6 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Ritopohjantie, Norolantie, lähivirkistysalue sekä rivitalojen korttelialue.

Kaavatunnus
tunnus: 47:049

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 11.04.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 11.12.2018-15.1.2019Kaavaehdotus nähtävillä 31.01.-02.03.2020Kaavan hyväksyminen 11.05.2020Kaava lainvoimainen 30.06.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä sitova tonttijako sekä rakentamistapaohjeet voimaan 30.6.2020.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee vanha maatilarakennus piharakennuksineen. Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja ennestään asemakaavoittamaton.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tarkoituksena on tutkia alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja laatia asemakaava asuinpainotteiselle rakentamiselle. Alue sijoittuu yhdyskuntarakenteessa täydennysrakentamisen kannalta erinomaiselle paikalle Palokan aluekeskuksen kattavien palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa monimuotoisen, laadukkaan ja omaleimaisen asuinrakentamisen kokonaisuuden toteuttaminen alueelle sen ominaispiirteet ja arvot huomioon ottaen. Tavoitteena on mahdollistaa asuntojakaumaltaan ja omistusmuodoiltaan monipuolinen asuntotuotanto, joka nojautuu alueen lähiympäristön tarjoamiin palveluihin. Tavoitteena on mittakaavaltaan lähiympäristöön sopeutuva kerrostalopainotteinen rakenne, jossa mukana on myös pienimittakaavaisempaa rivitalorakentamista. Tavoitteena on muodostaa alueelle tiivis rakenne, joka hyödyntää alueelle jo toteutettua palveluverkkoa ja infrastruktuuria.

Kaavan sisältö
Asemakaavalla alueelle muodostuu kerrostalojen korttelialuetta (AK-1, AKY-1), rivitalojen korttelialuetta (AR), autopaikkojen korttelialuetta (LPA), lähivirkistysaluetta (VL, VL/s) sekä katualuetta. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 33900 kerrosalaneliömetriä, josta valtaosa (30700 kem²) on kerrostalorakentamiselle. Rakennusoikeus mahdollistaa asunnon noin 560–680 asukkaalle. Rakentamisen kerrosluvut vaihtelevat kahdesta kuuteen. Lähivirkistysalueeksi on kaavoitettu yhteensä 4,2 hehtaaria. Alueelle on mahdollistettu myös yksityisen päiväkodin toteuttaminen osaksi asuinkerrostalokorttelia. Uutta katua rakennetaan noin 200 metriä.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös