Tourujoki II, sijaintikartta

14 / Tourujoki II, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen rannalla ja käsittää alueita jokivarrelta vesivoimalaitokselta pohjoiseen päin kanavan alkupäähän. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

Kaavatunnus
tunnus: 14:064

Yhteyshenkilöt
Pirjo Heinänen, SuunnitteluarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.03.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 06.06.-06.07.2017Kaavaehdotus nähtävillä 21.02.-23.03.2018Kaavan hyväksyminen 01.10.2018Kaava lainvoimainen 23.11.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos sekä siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 23.11.2018.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen yläosassa Tourujoki virtaa osayleiskaavassa suojeltujen kanava-, pato-, silta- ja voimalaitosrakenteiden kautta kohti Jyväsjärveä. Tourujoen länsirannalla on luonnonsuojelualuetta, johon suunnittelualue rajautuu. Muutosalueesta osa kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Kankaan paperitehtaan tehdasalueeseen. Kaava-alueeseen kuuluvat myös osayleiskaavassa suojeltavaksi merkityt rakennukset ns. Valkoinen talo ja vanha muuntamo Kankaankadun varressa.

Kaavan tavoitteet
Kankaan alueen asemakaavoituksen uusi vaihe käynnistetään tavoitteena mahdollistaa Tourujoen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja kevyenliikenteen toimintaedellytysten kehittämiseen liittyvää rakentamista Tourujoen varrella ja läheisyydessä. Tourujoki I asemakaavan muutosalue on jaettu kahdeksi alueeksi aikataulullisista syistä. Pohjoisosa alueesta on nimetty Tourujoki II asemakaavan muutosalueeksi.
Alue on pääosin kaupungin ja Jyväskylän Energian omistuksessa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös