Seppalanportti sijainti

15/Seppälänportti, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kangasvuoren kaupunginosassa Rasinrinteessä osoitteessa Palanderinkatu 1. Suunnittelualueen laajuus on noin 2,7 hehtaaria.

Kaavatunnus
tunnus: 15:092

Yhteyshenkilöt
Tapani Tommila, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.11.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 18.4.-3.5.2017Kaavaehdotus nähtävillä 15.9.-29.9.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 15.9.2017 – 29.9.2017 Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17, 1. kerros.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 29.9.2017 ennen kello 15.00

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueelle haetaan autokaupalle rakennuslupaa jo kaavamuutoksen aikana nykyisen ajantasakaavan perusteella. Vähittäiskaupan suuryksikön rakennuslupa on mahdollista myöntää KL- kortteliin vain paljon tilaa vaativalle (TIVA) erikoistavarakaupalle. Tämä perustuu kaupan siirtymälainsäädäntöön (MRL), mikä päättyy 15.4.2017. Suunnittelualue on rakentamaton, mutta suurim-maksi osaksi maaperää on muokattu. Lähivirkis-tysalueella (VL) on isoja mäntyjä ja pieni pala kaupunkimetsää.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosta hakee SRV Keski-Suomi. Kaavamuutoksen tavoitteena on Seppälänportin liiketontin kaavamuutos vähittäiskaupan suuryksiköksi. Tontille tulee sijoittumaan paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa eli autokauppa. Nykyinen rakennusoikeus 18 000 kerrosalaneliömetriä jaetaan kahdelle eri tontille.

Alueen maanomistajia ovat SRV Keski-Suomi ja Jyväskylän kaupunki.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös