Kauramaki_I_sijainti

30 / Kauramäki I, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee 9-tien ja Eteläväylän kulmauksessa Eteläväylän pohjoispuoleisella alueella. Suunnittelualueen läpi kulkee Kauramäentie.

Kaavatunnus
tunnus: 30:009

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 19.09.2014;Kaavaluonnos nähtävillä 08.12.2015 - 08.01.2016Kaavaehdotus nähtävillä 07.03.-06.04.2017Kaavan hyväksyminen 29.05.2017Kaava lainvoimainen 11.07.2017

Kaavan uusin vaihe
Kauramäki I, asemakaavan laajennus ja muutos voimaan 11.7.2017.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Pääosin rakentamattomalla alueella on asemakaavalla suojeltu Kankaan tila talousrakennuksineen ja peltoineen. Eteläosassa on tyhjillään oleva asuinrakennus ja pohjoisosassa pienimuotoista sahatoimintaa. Aluetta halkoo hiekkapintainen Kauramäentie. Alueen etelä-osassa on 20 kV:n ilmajohto. Suunnittelualuetta eteläpuolelta rajaavan Eteläväylän eteläpuolella on kaukolämpö- sekä vesi- ja viemäriverkostoa. Suunnittelualueen pohjoispuolella on ylävesisäiliö.

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on käynnistää laajemman Jyväskylän kaupungin yleiskaavan mukaisen Kauramäen asuinalueen suunnittelu ja rakentaminen kerrostalo- ja pientaloasumisella sekä työpaikkarakentamisella. Alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset erityispiirteet suojellaan asemakaavalla.

Kaavan sisältö
Asemakaavalla muodostetaan tontteja kerrostalo- ja pientaloasumiselle sekä julkisille palveluille. Kaavalla suojellaan kulttuurihistoriallista ympäristöä ja rakennuksia (Kangas), luontoarvoja sekä Kankaan talon viereinen perinnebiotooppi. Näiden lisäksi kaavalla muodostuu uutta virkistysaluetta ja katualauetta.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös