50 / Matinmäki, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Matinmäentien ja Alvajärven välissä Puuppolan taajaman eteläpuolella. Etäisyys Palokan keskustaan on noin 5 km.

Kaavatunnus
tunnus: 50/50:002

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 27.4.2011;Kaavaluonnos nähtävillä 5.7.-16.8.2011Kaavaehdotus nähtävillä 30.12.2011-30.1.2012Kaavan hyväksyminen 16.4.2012Kaava lainvoimainen 1.6.2012

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavanmuutosehdotuksen kokouksessaan 16.4.2012

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen pohjoispäässä on suhteellisen tiiviisti rakennettua omakotiasutusta. Asutus sijoittuu Matinmäentien varteen sekä Matinmäentien ja Nelostien väliselle alueenosaan Havukkatien ympäristöön. Alueen keskiosassa sijaitsee metsäinen mäki. Aluetta sivuaa lännessä nelostie, jolle ei voida järjestää uusia liittymiä. Tienvarsialue on myös melualuetta. Alvajärven pohjoispäätä pidetään arvokkaana lintuvetenä.

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on suunnitella uusi pientalovaltainen asuinalue sekä virkistys- ja suojelualueita Matinmäentien ja Alvajärven väliselle alueelle Alvajärven pohjoisosiin.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös