28 / Sääksvuori, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee vanhan Muuramentien, Muuramen kunnan rajan ja Sääksvuorenrannan väliin jäävällä viheralueella.

Kaavatunnus
tunnus: 28:010

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 31.1.2007;Kaavaluonnos nähtävillä 28.08.-21.09.2007Kaavaehdotus nähtävillä 25.3-24.4.2009Kaavan hyväksyminen 24.8.2009Kaava lainvoimainen 6.10.2009

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavanmuutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.8.2009.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on pääosin metsämaata. Aluetta halkoo voimalinja. Alueen länsiosasssa on vanha museotie ja Sääksvuori teleliikenne mastoineen. Suunnittelualue on kaavoitettu teollisuus- ja työpaikka-alueeksi.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa omakotitalojen ja mahdollisesti myös muiden pientalojen ja niihin liittyvän kunnallistekniikan rakentaminen Sääksvuoren alueelle.

Kaavan sisältö
Asemakaavalla mutetaan nykyinen teollisuus- ja työpaikka-alueeksi kaavoitettu alue asuinalueeksi. Asemakaavatyö noudattelee Muuramen-Sääksvuoren osayleiskaavan linjauksia pääpiirteittäin.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös