Kauppakatu 13, sijaintikartta

01 / Kauppakatu 13, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kauppakadun varressa Yläkaupungilla.

Kaavatunnus
tunnus: 01:175

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 07.09.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 08.01.-05.02.2019

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävänä 8.1.–5.2.2019 palvelupiste Hannikaisessa, Kivääritehtaankatu 6 (ovi A1).

Asemakaavan muutosluonnosta esitellään asukastilaisuudessa 16.1.2019 kello 17.00 Kaupunginkirjaston Wolmarinsalissa, os. Vapaudenkatu 39–41.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 5.2.2019 ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee 1962 valmistunut kuusikerroksinen asuin- ja liikekerrostalo. Kerrostalo sijoittuu tontin Kauppakadun suuntaiselle rajalle muodostaen osan umpikorttelin rakenteesta. Liiketilat sijoittuvat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen katutasoon. Kaava-alueen pinta-ala on 2622 m² ja se sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti keskeiselle paikalle ydinkeskustassa Kauppakadun varteen. Kauppakatu on suunnittelualueen kohdalla toteutettu pihakatuna.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukasta asumispainotteista täydennysrakentamista ydinkeskustaan. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen muun rakennetun ympäristön kanssa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös