Sijainti_Suopursutie

21 / Suopursutien päiväkoti, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suopursutie 1,3,5 ja 8. Suunnittelu alue sijaitsee Keljonkankaalla Kaijanlammen alueen itäpuolella.

Kaavatunnus
tunnus: 21:084

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 23.5.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 17.8.-3.9.2018Kaavaehdotus nähtävillä 12.10. - 12.11.2018Kaavan hyväksyminen 26.11.2018Kaava lainvoimainen 18.1.2019

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 18.1.2019

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 21:076. Suunnittelualue on kaavoitettu kerrostalokortteliksi (AK) ja pysäköintialueeksi (LPA). Alue on rakentamaton. Suunnittelualue rajautuu Keljonkankaantiehen ja virkistysalueeseen ja Suopursutiehen.

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa viisiryhmäisen päiväkodin (96 lasta) rakentaminen piha-alueineen ja talousrakennuksineen.

Kaavan sisältö
Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa tontti, jolle saa rakentaa yksikerroksisen hirsi- tai massiivipuurakenteisen päiväkodin. Sen lisäksi tarkoitus on muodostaa tontti kaksikerroksiselle ympäristöönsä sopivalle pienkerros- tai rivitalolle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös