Kanavuoren varikkoalueen sijaintikartta

72/Kanavuoren varikkoalueen asemakaavan laajennus ja muutos, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, Vaajakosken keskustaajaman kaakkoispuolella. Alue sijoittuu Kuopiontien ja siitä haarautuvan Metsälehmuksentien pohjoispuolelle.

Kaavatunnus
tunnus: 72:009

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 13.01.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 24.10. - 24.11.2017Kaavaehdotus nähtävillä 27.02. - 29.03.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan laajennus ja muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 27.2.–29.3.2018 Palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17, 1. kerros

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 29.3.2018 ennen kello 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Lähtökohtaisena tavoitteena on laatia työpaikkatoimintoja sisältävä asemakaava Kanavuoren entiselle varikkoalueelle Kuopiontien pohjoispuolella. Asemakaavan laatimisella mahdollistetaan alueen kehittäminen kokonaisuutena hallitusti ja pitkäjänteisesti, turvata alueen luonto- ja maakunnallisesti arvokas rakennusperinne sekä selkiyttää alueelle liikennöinti ja sisäiset yhteydet. Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle yksityisen maanomistajan aloitteesta ja se on kaavoitusohjelman mukainen hanke.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös