Tammirinne, sijaintikartta

66/Tammirinne, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan laajennus (ja muutos) koskee 16. ja 66. kaupunginosan puistoaluetta ja asemakaavoittamatonta metsäaluetta Jyskän ja Halssilanrinteen välisessä maastossa.

Suunnittelualue sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 36 hehtaaria.

Kaavatunnus
tunnus: 66:071

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, ArkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 6.10.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 16.4.-18.5.2021Kaavaehdotus nähtävillä 1.7.-19.8.2022

Kaavan uusin vaihe

Asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako pidetään julkisesti nähtävillä 1.7.-19.8.2022 Palvelupiste Hannikaisessa, os.Hannikaisenkatu 17, 1. krs (avoinna 1.6.–31.8.2022 klo 8.00–15.00).

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 19.8.2022 ennen kello 15.00.

Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaavamuutosalue on rakentamatonta metsäaluetta, jonka maastonmuodot vaihtelevat kumpareikoista jyrkkiin rinteisiin ja pieniin laaksomaisiin alueisiin. Korkeimmilta kohdilta, jonka puusto on lähivuosina hakattu, avautuu kaukomaisemaan pitkätkin näkymät. Suunnittelualue rajautuu idästä omakotitaloalueeseen, jonka rakennuskanta on pääosin 80-90 -luvuilla toteutettua. Eteläosassa suunnittelualuetta sijaitsee kerrostalotontteja, joiden rakennukset ovat pääosin omakotitaloaluetta vähän vanhempaa 1970- 90 -luvuilta. Alueen tuntumassa sijaitsee myös Tammirinteen päiväkotikoulu ja Tammirinteenpuisto.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaupunkikuvallisesti viehättävän ja vehreän pientaloalueen syntyminen Jyskän ja Halssilanrinteen väliselle rakentamattomalle metsäalueelle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös