Tammirinne, sijaintikartta

66/Tammirinne, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan laajennus (ja muutos) koskee 16. ja 66. kaupunginosan puistoaluetta ja asemakaavoittamatonta metsäaluetta Jyskän ja Halssilanrinteen välisessä maastossa.

Suunnittelualue sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 36 hehtaaria.

Kaavatunnus
tunnus: 66:071

Yhteyshenkilöt
Jaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 6.10.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 16.4.-18.5.2021Kaavaehdotus nähtävillä 1.7.-19.8.2022

Kaavan uusin vaihe
Kaava sekä siihen liittyvä sitova tonttijako kaupunginvaltuuston käsittelyssä 23.1.2023 kaava palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 34-32 ja 1 tyhjä.

Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaavamuutosalue on rakentamatonta metsäaluetta, jonka maastonmuodot vaihtelevat kumpareikoista jyrkkiin rinteisiin ja pieniin laaksomaisiin alueisiin. Korkeimmilta kohdilta, jonka puusto on lähivuosina hakattu, avautuu kaukomaisemaan pitkätkin näkymät. Suunnittelualue rajautuu idästä omakotitaloalueeseen, jonka rakennuskanta on pääosin 80-90 -luvuilla toteutettua. Eteläosassa suunnittelualuetta sijaitsee kerrostalotontteja, joiden rakennukset ovat pääosin omakotitaloaluetta vähän vanhempaa 1970- 90 -luvuilta. Alueen tuntumassa sijaitsee myös Tammirinteen päiväkotikoulu ja Tammirinteenpuisto.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaupunkikuvallisesti viehättävän ja vehreän pientaloalueen syntyminen Jyskän ja Halssilanrinteen väliselle rakentamattomalle metsäalueelle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös