Erotteluntie 19 kaavamuutoksen sijaintikartta

73 / Erotteluntie 19, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Vaajakosken Hupelissa, Päijänteen itärannalla, noin 2,5 km Vaajakosken keskustasta kaakkoon.

Kaavatunnus
tunnus: 73:006

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehti
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 20.10.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 02.03. - 01.04.2021Kaavaehdotus nähtävillä 15.06. - 15.07.2021Kaavan hyväksyminen 21.03.2022Kaava lainvoimainen 13.05.2022

Kaavan uusin vaihe
Kaavamuutos on saanut lainvoiman 13.5.2022 Keskisuomalaisessa julkaistulla kuulutuksella.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Pääosaltaan alue on uittotoimintaan rakennettua liikennöintialuetta ja ranta-alue on muokattu kestämään raskasta liikennettä lukuun ottamatta aivan alueen eteläosaa. Eteläosassa on myös ainoa puustoinen kokonaisuus.

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on muuttaa kaavaa niin, että se mahdollistaisi I-II kerroksisten rivitalojen rakentamisen (noin 2000 kerrosalaneliömetriä).
Kaupungin tavoitteena on erityisesti viereisen RKY2009-alueen (valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Vaajakosken teollisuusympäristö) huomioiminen kaavaratkaisussa. Lähtökohtaisena tavoitteena puurakentaminen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös