Erotteluntie 19 kaavamuutoksen sijaintikartta

73 / Erotteluntie 19, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Vaajakosken Hupelissa, Päijänteen itärannalla, noin 2,5 km Vaajakosken keskustasta kaakkoon.

Kaavatunnus
tunnus: 73:006

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 20.10.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 02.03. - 01.04.2021Kaavaehdotus nähtävillä 15.06. - 15.07.2021

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 15.6. - 15.7.2021 Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 15.7.2021 ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Pääosaltaan alue on uittotoimintaan rakennettua liikennöintialuetta ja ranta-alue on muokattu kestämään raskasta liikennettä lukuun ottamatta aivan alueen eteläosaa. Eteläosassa on myös ainoa puustoinen kokonaisuus.

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on muuttaa kaavaa niin, että se mahdollistaisi I-II kerroksisten rivitalojen rakentamisen (noin 2000 kerrosalaneliömetriä).
Kaupungin tavoitteena on erityisesti viereisen RKY2009-alueen (valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Vaajakosken teollisuusympäristö) huomioiminen kaavaratkaisussa. Lähtökohtaisena tavoitteena puurakentaminen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös