Asmalammentie4, sijaintikartta

66/Asmalammentie 4, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 66. kaupunginosan korttelin 26 tonttia 3, yleistä pysäköintialuetta (LP), yleiselle jalankululle varattua katua ja puisto-aluetta (VP).
Suunnittelualue sijaitsee Asmalammentien ja Vaajakoskentien liittymärampin läheisyydessä. Alue on osa Jyskän asuinaluetta ja se sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta itään.

Kaavatunnus
tunnus: 66:069

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 20.2.2019 ;Kaavaluonnos nähtävillä 18.8.-16.9.2020Kaavaehdotus nähtävillä 1.12.-31.12.2020Kaavan hyväksyminen 22.2.2021Kaava lainvoimainen 16.4.2021

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 16.4.2021

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelun kohteena oleva tontti sijaitsee pientaloalueen ja pieni mittakaavaisen asuinkerrostalo rakentamisen läheisyydessä. Alue sijoittuu korttelirakenteen etelälaitaan, Asmalammentien ja Vaajakoskentien risteysalueen läheisyyteen. Tontilla sijaitsee huonokuntoinen 1173 kem2:n suuruinen yksitasoinen liikerakennus, joka on tarkoitus purkaa. Kiinteistössä on mm. seurakunnan yleisiä tiloja sekä nuorisotiloja. Suunnittelualue sijoittuu kerrostalokorttelin eteläkärkeen. Korttelissa on useampia kolmikerroksisia asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee eri vuosikymmenillä rakennettuja pientaloja sekä rakentamaton asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti (AL-1). Alue rajautuu etelästä pientalotontteihin sekä katualueeseen. Alue sijoittuu etelään päin laskevaan rinteeseen. Suunnittelualueen tontilla 3 ei sijaitse kunnallisteknisiä johtolinjoja. Jalankululle varatulla kevyenliikenteenväylällä kulkee vesi- ja viemärilinjastot.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosta on hakenut Rakennus-Kaseva Oy. Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuutta tiivistää kaupunkirakennetta noin neljä-viisikerroksisella asuinkerrostalolla, jonka alimpiin kerroksiin voitaisiin sijoittaa mahdollisesti myös mm. liiketiloja. Tontilla sijaitsee huonokuntoinen purettava liikerakennus.

Kaavassa tutkitaan myös Asmalammentieltä Vaajakoskentiellä johtavan rampin tuntumassa sijaitsevan puistoalueen ja leikkipuiston säilyttämisedellytyksiä ja uusia maankäytön mahdollisuuksia.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös