Palokanorsi, kaavoitettavan alueen sijaintikartta

44 / Palokanorsi, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue käsittää Palokanorren liikenne- ja katualueet eritasoliittymineen ja lähiympäristöineen välillä Ritopohjantie ja Saarenmaantie.

Kaavatunnus
tunnus: 44:024

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 12.04.2022;

Kaavan uusin vaihe
Palokanorren asemakaavan laajennus ja -muutos tuli vireille 12.4.2022.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Palokanorren vaikutuspiiriin Palokankeskukseen on 2000 -luvulla rakennettu runsaasti uusia kaupallisia palveluja. Yhdessä jo aiemmin alueella toimineiden liikkeiden ja lisääntyneen asutuksen vuoksi liikennemäärät Palokanorrella ovat kasvaneet voimakkaasti. Tämä on johtanut siihen, että Palokanorren ja siihen liittyvien valtatien 4 ramppien liikenne ruuhkautuu ajoittain niin, että autojonot ulottuvat hetkittäin moottoritielle saakka. Samalla Palokanorren liikenne on hyvin herkkä häiriöille. Tämä heikentää merkittävästi liikenteen sujuvuutta. Ruuhkien vähentämiseksi on Palokanorrelle laadittu tiesuunnitelma, jonka avulla pyritään mahdollistamaan liikenteen parempi sujuvuus alueella. Palokanorren valtatien liittymän ympäristön pääasiallinen maankäyttö koostuu kaupallisista palveluista. Kauempana liittymäalueesta maankäyttö muuttuu asuinpainotteiseksi julkisine palveluineen.

Kaavan tavoitteet
Kaavan laatiminen on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta ja se on kaavoitusohjelmassa ajoitettu vuodelle 2022. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Palokanorren liikenteelliset parantamis toimenpiteet sekä hallinnollinen muutos tiealueesta katualueeksi. Kaavahanke pohjautuu Palokannorrelle laadittuun tiesuunnitelmaan, jonka on laatinut yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös