Vireillä olevat asemakaavat

Vaajakoski-Jyskä
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Alue sijaitsee Vaajakosken keskustassa, Vaajakoskentien ja Konttisentie kulmassa osoitteessa Konttisentie 2.

10.12.2019

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijäläntien eteläpuolella osoitteessa Äijäläntie 7 noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,6 hehtaaria.

9.12.2019

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijäläntien eteläpuolella osoitteessa Jokivieru 3 noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen laajuus on alle yksi hehtaaria.

2.12.2019

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken Kotimäessä ja Haapalammentien päässä.

22.11.2019

Alue sijaitsee Vaajakosken ydinkeskustassa, Vaajakoskentien ja Urheilutien välisellä alueella. Alueella on toiminut mm. vanha terveysasema.

21.11.2019

Kaava-alue sijaitsee Jyväskylässä noin 12,5 km linnuntietä ja noin 20 km maantietä Jyväskylän keskustan palveluista kaakkoon.

13.11.2019

Asemakaavan muutos koskee 66. kaupunginosan korttelin 26 tonttia 3, yleistä pysäköintialuetta (LP), yleiselle jalankululle varattua katua ja puisto-aluetta (VP). Suunnittelualue sijaitsee Asmalammentien ja Vaajakoskentien liittymärampin läheisyydessä. Alue on osa Jyskän asuinaluetta ja se sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta itään.

16.9.2019

Kaavamuutosalue sijaitsee Kaunisharjun kaupunginosassa, Leppäveden länsirannalla osoitteissa Koskenniskantie 10 ja 22.

12.9.2019

Suunnittelualue sijaitsee Survosenahteen, Asmalammentien ja Vaajakoskentien välisellä alueella. Osoitteessa Survosenahde 5.

12.7.2019

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajautuen Urheilutiehen, Huoltopolkuun ja Leppävedentiehen.

25.6.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakoskella, noin 500 metriä Vaajakosken keskustasta lounaaseen. Alue sijaitsee Harjutien pohjoispuolella ja se rajoittuu puistoalueeseen (entiseen liikennepuistoon).

8.3.2019

Kaava-alue sijaitsee Vaajakosken Kaunisharjussa Janakankujan ympäristössä.

15.1.2019

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajautuen Urheilutien, Savonmäentien, Oikotien sekä osittain Kakaravaara- kadun ja Leppävedentien väliin yhteen kortteliin

29.11.2018

Kaava-alue sijaitsee Vaajakoskella Janakan alueen ympäristössä, Leppävedentiellä ja Rahkosentiellä.

14.6.2018

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajautuen Urheilutien, Savonmäentien, Vaaja-koskentien ja Vesmannintien väliin yhteen kortte-liin. Etäisyys Jyväskylän kaupungin keskustaan on noin kahdeksan kilometriä ja alueen laajuus on noin 0,7 hehtaaria.

23.4.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakoskella, noin 500 metriä Vaajakosken keskustasta lounaaseen. Alue sijaitsee Valtatie 4:n, harjurinteen sekä ja Harjutien rajaamalla alueella. Suunnittelualueella sijaitsee Vaajakummun koulu

18.4.2018

Suunnittelualue sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, Vaajakosken keskustaajaman kaakkoispuolella. Alue sijoittuu Kuopiontien ja siitä haarautuvan Metsälehmuksentien pohjoispuolelle.

27.2.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyskässä Vaajakoskentien, Asmalammentien ja Haapaheikintien välissä noin 5,5 km kaupungin keskustasta itään päin.

5.1.2018

Päijänne Vuoritsalo, Haapaniemen kylä.

17.11.2017

Vaajakoskentien, rautatien ja Vaajavirran rajaama alue.

17.11.2017

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijäläntien eteläpuolella ja Niittyrannantien molemmin puolin Äijälänsalmen rannassa noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta.

17.7.2017

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakoskella Vaajavirran rannalla. Alue rajoittuu lännessä, luoteessa ja pohjoisessa kanava-alueeseen, koillisessa ja idässä Naiskoskeen ja etelässä liikennealueeseen (Vt4). Alueen pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria.

13.6.2017

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajautuen Urheilutiehen, Savonmäentiehen ja Vaajakoskentiehen. Alue sisältää myös Huoltopolku-nimisen katualueen.

7.4.2017

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken moottoritien ja Jyväskylä-Pieksämäki radan eteläpuolella Sammallahden itärannalla ja on osa ns. Haapalahden teollisuusaluetta.

22.3.2017

Suunnittelualue sijaitsee Haapaniemessä, noin 10 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Vaajakosken keskustaan on matkaa noin 3 kilometriä.

5.10.2016

Asemakaavan muutosalueena on kaksi erillistä liikennealuetta Vaajakoskentiellä ja Sulunperäntiellä. Ensimmäinen alueista sijaitsee välillä Järveläntien risteys - Sulunperäntien risteys – Nikkarintien risteys ja toinen välillä Kuokkalantie risteys - Tammitie risteys

16.9.2016

Asemakaava-alue käsittää Varassaaren lisäksi nykyisen valtatien eteläpuoliset alueet Haapalahden eritasoliittymään saakka, eritasoliittymä mukaan lukien.

4.5.2016