Taiteilijat

Lauri Ahlgrén (1929-)
Taidemaalari, taidegraafikko, järjestövaikuttaja, Taide-lehden päätoimittaja
Teos

Lauri Ahlgrénissa yhdistyy taiteilija ja taidepoliitikko. Hänen uransa on jakautunut taiteen, järjestötoiminnan, opetustyön ja valtion taidehallinnon välille saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ahlgrénin läpimurto taiteilijana tapahtui 1960-luvun alussa informalismin virrassa. Hänen maalauksensa ovat siitä lähtien perustuneet vapaamuotoiseen väriharmoniaan, avaruudelliseen sommitteluun.

Lauri Kalevi Ahlgrén syntyi karkkulaisen sahatyömiehen perheeseen syyskuussa 1929. Hän osallistui sahan töihin jo kahdeksanvuotiaasta saakka. Elämä tiiviissä ja työteliäässä sahayhteisössä ei aina ollut helppoa, mutta virikkeitä siitä ei ainakaan puuttunut. Luonto oli läsnä jokaisessa päivässä. ”Se että tulin kulkeneeksi taiteen poluille, johtui kai luontaisesta viihtymyksestä muotoihin sekä jonkinlaisen harmonian tajuamisesta niissä”, taiteilija itse on eräässä haastattelussa kertonut.

Nuorten harrastusmahdollisuudet maaseudulla olivat hyvin rajalliset. Kansakoulun yhteydessä ollut kirjasto oli Lauri Ahlgrénille pakopaikka arkisista velvollisuuksista: siellä hän pääsi selailemaan taidekirjoja ja näkemään väläyksiä taiteen ja kirjallisuuden maailmasta. Niistä innostuneena hän suoritti erilaisia kuvataiteen kirjekursseja samalla kun hankki Puolustusvoimien asepajan tehdasammattikoulussa itselleen metallisorvaajan ammatin. Ammattikoulun jälkeen Ahlgrén muutti Helsinkiin ja kävi vuoden kestävän Myynti- ja Mainoskoulun somistajaluokan, mutta haave ammattitaiteilijaksi ryhtymisestä kangasteli mielessä.

Asepalveluksen alkamista odotellessaan Ahlgrén muutti Tampereelle. Siellä hän alkoi käydä kaupungin Taiteilijaseuran piirustusilloissa ja Työväenopiston kuvataidepiirissä. Vuonna 1950 kuvataiteen opinnot jatkuivat: hän aloitti opintonsa Suomen Taideakatemiassa piirustuksenopettajanaan Sam Vanni. Sen jälkeen hän kävi vielä Vapaata Taidekoulua ja suoritti Aukusti Tuhkan maineikkaan grafiikan kurssin. Toimeentulonsa Ahlgrén ansaitsi tekemällä taideopintojensa ohella erilaisia mainosalan töitä.

Tampereella Ahlgrén, Gunnar Pohjola ja Lasse Korhonen muodostivat tiiviin kolmikon. 

1950-luku oli taiteilijalle etsimisen ja oppimisen aikaa. Tiedonhalu ajoi eteenpäin ja vilkkaat taidekeskustelut opiskelutoverien kanssa availivat uusia näköaloja. Sodanjälkeistä länsimaista kuvataidetta hallitsivat erilaiset abstraktin taiteen virtaukset. Lauri Ahlgrén maalasi kubistishenkisiä tehdas- ja kaupunkinäkymiä Fernand Légerin ja merkittävän esikuvansa Unto Pusan hengessä.

Vuosikymmenen puolivälissä Lauri Ahlgrén solmi avioliiton Anna-Liisa Lipposen kanssa. Perhe kasvoi pian nelihenkiseksi ja oman aikansa vei myös työ mainosalalla. Perhe muutti Oulunkylään 1959 ja siellä Ahlgrén sai paitsi suuremman työhuoneen, myös tärkeitä kontakteja taiteilijatovereihin. Oulunkylän ryhmän ydinjoukkoon kuuluivat Ahlgrénin lisäksi Jaakko Somersalo ja Jaakko Sievänen.

1950- ja 1960-luvun taitteessa Suomeen saapui Euroopassa jo 50-luvun alussa huomiota saanut vapaamuotoinen informalismin nimellä tunnettu taidesuuntaus. Venetsian biennaalin 1958 jälkeen myös Suomen taiteen vuosikirjassa esiteltiin uutta suuntausta; artikkelissa informalismi yhdistettiin alitajunnasta kumpuaviin näkyihin, alkuvoimaisuuteen ja näynomaisuuteen.

Lauri Ahlgrén omaksui informalismin innolla ja hän onkin yksi tunnetuimmista suomalaisista informalisteista. Jo Ahlgrénin ensimmäinen informalistinen näyttely vuonna 1960 otettiin innostuneesti vastaan. ”Taiteilijan aikaisemman tyylin sulkema ilmaisu oli vapautunut ja puhdistunut, salpa lauennut puhtaaseen ilmaisuun”, hehkutti E.J. Vehmas Uudessa Suomessa.

Taidegrafiikkaa kohtaan Ahlgrén oli tuntenut kiinnostusta jo 1940-luvulta saakka, jolloin hän oli alkanut kääntää ruotsalaisia taidegrafiikan tekniikoita käsitteleviä kirjoja. Hänen varhaisissa grafiikan lehdissään näkyivät monenlaiset vaikutteet; on sanottu että ensimmäiset omintakeiset vedokset ovat vuodelta 1953 (Silta Tukholmassa ja Silta). Oulunkylässä hän valmisti sarjan abstrakteja viivasyövytyksiä, joissa monissa oli mukana akvatintalaveerausta. Osa teoksista oli painettu kahdella värillä, jolloin mustan rinnalla esiintyi punaokran värisiä korostuksia. Ne olivat alkusoittoa hänen myöhemmälle grafiikalleen. Teosten askeettisuudesta huolimatta abstraktiot on kehitetty itsenäisiksi. Luonnonmuotojen toistumia ne eivät ole, vaan viivoilla ja välööreilla on oma funktionsa, ilman mitään muuta merkitystä. 

Aihepiirini on kehittynyt oikeastaan hyvin perinteisesti”, taiteilija itse kommentoi, ”Läheltä ja omista ympyröistä lähtevä ja siitä hiljalleen ulospäin pyrkivä. Viisikymmenluvulla tehtiin aika paljon työläisaiheita, rakennustyöläisiä, valimotyöskentelyä - - -”.

Opintomatka Alankomaihin ja Ranskaan oli muuttanut ilmaisua. Mustat viivat I - III -viivasyövytys- ja akvatintasarja (1959) liikkuu jo konkretismin ja lyyrisemmän ranskalaisvaikutteisen abstraktismin välimaastossa. Kivipiirroksissa oli voimakkaat ja selkeät värit sekä selvärajaisen orgaaniset muodot. Teosten on sanottu luovan ”kurkistusaukkoja avaruuteen, joka jatkuu äärettömyyteen yli kuvan reunojen”.

Vuonna 1967 valmistui Eino Säisän runoihin perustuva kivipiirrossalkku Jumala sylkee.

Aihe juontuu keskiaikaisista Paratiisista karkotus -kuvista, joissa Jumala häätää Aatamin ja Eevan. Yhtä aikaa salkun kanssa valmistui kymmenkunta luontoon ja sen tunnelmaan liittyvää teosta. Seuraavalla vuosikymmenellä luontoaihelmien joukkoon ilmestyi geometrisia ja teknologisia muotoja. Erilaisissa pistekuvissa voi nähdä viittauksia vaikkapa tietoliikenteen mikroprosessoreihin.

Lauri Ahlgrénin maalausten ja grafiikan inspiraationlähteenä ovat niiden abstraktisuudesta huolimatta todelliset tapahtumat, elämykset ja näköhavainnot. 

Tahra, mikroskooppinen kuva, paperinpala tai sanomalehtikuva voi olla lähtökohta maalaukselle siinä missä pilvien liikkeet, veden heijastukset, valot ja varjotkin.

Lauri Ahlgrén luopui mainosalan töistä vuonna 1965 siirtyessään opettajaksi Suomen Taideakatemian kouluun. Kymmenisen vuotta myöhemmin hän otti vastaan taideilmaisun opettajan toimen Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla. Hänellä oli lisäksi lukuisia luottamustoimia kuvataidealan organisaatioissa aina 1950-luvun puolivälistä saakka. Taiteilijoiden aseman turvaaminen, taidekoulutuksen järjestäminen ja kuvataiteen tuominen lähemmäksi tavallista ihmistä olivat tavoitteita, joiden eteen Ahlgrén uhrasi valtavasti aikaansa.

Ahlgrén oli myös mukana toimittamassa Taide-lehteä, sen päätoimittajana hän toimi vuosina 1966–1971 ja 1976–1977. Ensimmäisellä päätoimittajankaudella lehden linjaa kritisoitiin sen suuntautumisesta pääasiassa yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn. Tuolloin valtion taidehallintoa uudistettiin voimakkaasti ja Taide-lehti oli yksi suurista vaikuttajista ja mielipiteen muokkaajista. Vuonna 1969 Ahlgrén palkittiin Pro Finlandia -mitalilla, eikä hänen aktiivisuutensa hiipunut myöhemminkään; 1970-luvulta lähtien Ahlgrén kuului myös lukuisiin taidetoimikuntiin sekä taiteen keskustoimikuntaan ja esimerkiksi vuonna 1989 Ahlgrén kummeksui kirjoituksissaan taiteilijakunnan hiljaiseloa. Tuolloin ajankohtaisesta Nykytaiteen museosta taiteilijajärjestöt olivat hänen mielestään olleet suorastaan kummallisen hiljaa. Silloiset taiteilijapiirit eivät olleet innokkaita luomaan koko taidekulttuuria koskevia etuja – ”taiteilijoilta puuttuu ideointia”, hän ihmetteli.

Kunnianosoituksena pitkäaikaisesta työskentelystä taiteen ja taidepolitiikan parissa Ahlgrén sai nimityksen taiteilijaprofessoriksi vuonna 1997.Lähteet:

Galleria Salmela [www.galleriasalmela.net]
Viitattu 4.8.2009

Anneli Ilmonen
Lauri Ahlgrén – Värin ja muodon tulkitsija
Lauri Ahlgrén. Retrospektiivinen näyttelyy. Tampereen Taidemuseo 6.10.-27.11.1985.

Kuvataiteilijamatrikkeli
http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/henkilotiedot.asp?id=25

Päivi Loimaala
Lauri Ahlgrén – ihminen ja taiteilija
Lauri Ahlgrén. Retrospektiivinen näyttelyy. Tampereen Taidemuseo 6.10.-27.11.1985.

Marja Sakari
Kansallisbiografia. Artikkeli julkaistu 10.11.2000.
www.kansallisbiografia.fi

Anne Valkonen
Kalligrafiasta organismien ulottuvuuksiin.
Lauri Ahlgrén. Retrospektiivinen näyttelyy. Tampereen Taidemuseo 6.10.-27.11.1985.

Markku Valkonen
Museopäätös ja äkkiä!
Helsingin Sanomat 4.9.1989
Jyväskylän taidemuseon Holvi - Kauppakatu 23 - 40101 Jyväskylä - puh. (014) 266 4391 - taidemuseo[at]jkl.fi