Huhta4 Kangasvuoren rinne sijainti

20/Kangasrinne (Huhta 4), asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee entisellä Kangasvuoren sairaala-alueella, Huhtasuon kaupunginosassa, noin 4 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueen vieressä sijaitsevat Huhtasuon liikuntapuisto, Kangasvuoren ulkoilureitit ja Huhtasuon yhtenäiskoulu ja päiväkoti.

Kaavatunnus
tunnus: 20:040

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.2.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 19.2.-22.3.2019Kaavaehdotus nähtävillä 28.6.-31.7.2019Kaavan hyväksyminen 28.10.2019Kaava lainvoimainen 17.12.2019

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos sekä siihen liittyvä tonttijako voimaan 17.12.2019.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen tontti on puistomainen entinen sairaala-alue. Alue on valoisa, jonka taustalle koilliseen nousee jyrkästi metsäinen Kangasvuori. Suunnittelualueen maasto on pääosin loivaa rinnettä ja lounaasta osin tasaistakin. Alueen suojeltu rakennuskanta on 1950-luvulta. Suunnittelualueen sijainti, palveluiden saavutettavuus, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja virkistysmahdollisuudet ovat alueen vahvuuksia. Aurinkoinen rinne, vanha rakennuskanta ja puistomaisuus tuovat alueelle myös voimakasta identiteettiä.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosalue on kooltaan noin 9,8 hehtaaria ja on pääosin yksityisen omistuksessa. Tavoitteena on mahdollistaa Kangasrinteelle asuntokannaltaan monipuolisen ja identiteetiltään vetovoimaisen asuinympäristön muodostuminen Lisäksi kaavatyön tavoitteena on ottaa huomioon alueen rakennussuojelulliset arvot ja tutkia liike- ja toimistorakentamisen ja erityisasumisen mahdollisuudet.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös