Karpalokuja 5, sijaintikartta

20 / Karpalokuja 5, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Karpalokuja 5

Kaavatunnus
tunnus: 20:038

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 09.06.2009;

Kaavan uusin vaihe
Kaavamuutos on tullut vireille 9.6.2009

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on tontin 2 osalta rakentamatonta metsäistä aluetta ja tontilla 3 sijaitsee päiväkotirakennus piha-alueineen. Tontilla 2 on joskus ollut joku rakennus, jonka perustuksista osa on jäljellä mäen korkeimmalla kohdalla. Alueella risteilee polkuverkosto. Maastonmuodoiltaan alue on voimakkaasti luoteeseen kohti nousevaa rinnettä, joka kääntyy alueen koilliskulmassa laskevaksi rinteeksi. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 18300 m2. Suunnittelualueen ympäristöä on Kangaslammen asuntoalue ja läheisyydessä sijaitsee Huhtasuon keskusta. Kangaslampi on alueen kaakkoispuolel-la n. 400 m:n päässä. Alueen itäpuolella on Laukaan tie ja sen varren teollisuusalueet sekä käytöstä poistettu rata sekä aluetta sivuavat 110 kV:n, 45 kV:n ja 20 kV:n voi-malinjat. Suunnittelualueen ympäristön kadut ja vesihuolto-verkosto on rakennettu. Suunnittelualue tukeutuu Huhtasuon alueen palveluihin. Suunnittelualueella ei ole luontoarvoja.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asuinrakentamista muuttamalla korttelialueen käyttötarkoitus. Suunnittelussa huomioidaan ympäröivän alueen olemassa oleva rakennuskanta sekä maisematekijät.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös