Vasarakatu 3-7, sijaintikartta

15 / Vasarakatu 3-7, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Seppälän liikealueella osoitteissa Vasarakatu 3-7. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Vasarakatu vähintään suunnittelualueen katuosuudelta ja viereinen rautatiealue.

Kaavatunnus
tunnus: 15:102

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 12.08.2020;

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos tuli vireille 12.08.2020 ilmestyneessä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Yksityisen maanomistajan hakeman asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön ja siihen liittyvien piha- ja pysäköintialueiden rakentaminen.

Kaavan sisältö
Asemakaavan saatua lainvoiman voidaan ko. kortteliin toteuttaa vähittäiskaupan suuryksikkö, joka voi olla 10000 kerrosalaneliömetrin laajuinen. Toiminta vaatii laajan pysäköintialueen ja tilavaruksia huoltoliikennettä varten. Vasarakadun katualueen leveyttä voidaan joutua kasvattamaan korttelialueen kustannuksella mikäli liikenteen toimivuuden turvaaminen vaatii kadun muuttamisen nelikaistaiseksi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös