Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö (2016)


Tunniste: 2016Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 4.6.2012/73, voimaantulo 1.1.2013 alkaen
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 17.12.2012/153, voimaantulo 1.1.2013 alkaen
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 27.1.2014/4, voimaantulo 1.2.2014 alkaen
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 26.1.2015/6, voimaantulo 1.2.2015 alkaen
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 15.6.2015/85, voimaantulo 1.7.2015 alkaen
Tarkistettu: kaupunginvaltuusto 25.1.2016/2, voimaantulo 1.2.2016 alkaen
I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/1
1 § Säännön soveltamisala

OSA A LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

II LUKU KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/2
2 § Valtuusto
3 § Kaupunginhallitus
4 § Kaupungin asukkaiden aloitteet

III LUKU LAUTAKUNNAT
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/3
5 § Lautakunnat ja niiden jaostot
6 § Lautakuntien yleiset tehtävät
7 § Lautakuntien ja jaostojen erityistehtävät
8 § Lautakuntien jäsenet
9 § Jaostojen jäsenet

IV LUKU TOIMIKUNNAT
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/4
10 § Toimikuntien asettaminen
11 § Kaupunginhallituksen pysyväisluontoiset toimikunnat

V LUKU KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN VALVONTA SEKÄ RISKIENHALLINTA
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/5
12 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta
13 § Tarkastuslautakunta
14 § Tilintarkastaja

VI LUKU KOKOUS- JA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/6
15 § Luvun määräysten soveltaminen
16 § Kokousaika ja -paikka
17 § Kokouksen koolle kutsuminen
18 § Jatkokokous
19 § Varajäsenen kutsuminen
20 § Kokouksen pitäminen ja päätösvalta
21 § Kokouksen johtaminen
22 § Tilapäinen puheenjohtaja
23 § Läsnäolo toimielinten kokouksessa
24 § Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä
25 § Valmistelu, esittely ja toimielimen sihteeri
26 § Esteellisyyden toteaminen
27 § Sovellettavat valtuuston työjärjestyksen määräykset (liitteenä)
28 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
29 § Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus
30 § Otto-oikeuden käyttäminen
31 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

VII LUKU ASIAKIRJAHALLINTO
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/7
32 a § Kaupungin nimen kirjoittaminen
32 b § Asiakirjojen allekirjoittaminen
33 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen ja asiakirjoista perittävät maksut
34 § Tiedoksiantojen vastaanottaminen
35 § Arkistonhoito ja henkilörekisterit

OSA B PALVELU- JA HALLINTO-ORGANISAATIO

VIII LUKU KAUPUNGINJOHTAJA, TOIMIALAJOHTAJAT JA KANSLIAPÄÄLLIKKÖ
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/8
36 § Kaupunginjohtaja
37 § Toimialajohtajat
38 § Kansliapäällikkö

IX LUKU PALVELUORGANISAATIO
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/9
39 § Konsernihallinto ja toimialat
40 § Toimialojen ja konsernihallinnon organisoituminen ja johtaminen
41 § Viestintä

OSA C TOIMIVALTA TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIOISSA

X LUKU TALOUDENHOITO
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/10
42 § Talousarvion täytäntöönpano
43 § Talousarvion muutokset
44 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
45 § Hankinnat
46 § Omaisuuden luovuttaminen
47 § Lahjoitusten vastaanottaminen ja perintöjen hakeminen
48 § Vahingonkorvaukset ja tappiontakaus
49 § Maksujen ja taksojen määrääminen
50 § Laskujen hyväksyminen
51 § Velkajärjestelyt ja saatavien tileistä poistaminen
52 § Muut talousasiat

XI LUKU HENKILÖSTÖASIAT
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/11
53 § Luvun määräysten soveltaminen
54 § Henkilövalinnat
55 § Varahenkilöiden ja sijaisten määrääminen
56 § Palkkausasiat
57 § Muut palvelussuhdeasiat
58 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi
59 § Viran haku
60 § Henkilöstön kelpoisuusehdot
61 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus
62 § Virantoimituksesta pidättäminen
63 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen

XII LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/12
64 § Voimaantulo

Liite: Sovellettavat valtuuston työjärjestyksen pykälät
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2785/13

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje