Vireillä olevat asemakaavat

Keljo
Kaupunginosat: Keljo, Keljonkangas, Keljonlahti, Sarvivuori, Sääksvuori, Etelä-Keljo

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suopursutie 1,3,5 ja 8. Suunnittelu alue sijaitsee Keljonkankaalla Kaijanlammen alueen itäpuolella.

13.8.2018

Kaava-alue sijaitsee 5. kaupunginosassa, osoitteessa Keljonkatu 28. Kaavamuutos koskee entistä seurakuntakeskuksen tonttia, viereistä katualuetta ja tonttia koskevaa pysäköintitonttia.

27.7.2018

Kaava-alue sijaitsee Sääksvuoressa Muuramen rajan tuntumassa virkistysalueella 110 kV:n voimalinjojen risteyskohdassa.

25.6.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keljonkankaan keskustassa Eteläväylän varrella noin 7 km kaupungin keskustasta lounaaseen.

14.6.2018

Alue sijaitsee Keljonkankaalla n. 6 km Jyväskylän keskustasta etelään. Aluetta rajaa itäpuolella 9-tie eritasoliittymineen, pohjoispuolella Eteläväylä-niminen katu. Eteläpuolella on Muuramen kunnan aluetta.

12.6.2018

Alue sijaitsee 9-tien ja Eteläväylän kulmauksessa Eteläväylän pohjoispuoleisella alueella. Suunnittelualueen läpi kulkee Kauramäentie.

10.7.2017

Kaava-alue sijaitsee Korkeakoskentien varressa, noin 3 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Kaava-alue on Keljon koulun tontti.

10.7.2017

- Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keljossa, os .Lotilanmutka 10, noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta

10.1.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keljonkan-kaalla noin neljän kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Suunnittelukohteena on Keljon kauppakeskukseen kuuluva rakentamaton korttelialue. Suunnittelualue sijoittuu Kylmälahdentien ja Tervalankadun väliselle alueelle.

2.12.2016

Keljonkankaantie 56 ja 58

7.4.2016