Vireillä olevat asemakaavat

Keljo
Kaupunginosat: Keljo, Keljonkangas, Keljonlahti, Sarvivuori, Sääksvuori, Etelä-Keljo

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelin 44 tonttia 8 sekä katu- ja suojaviheraluetta. Kaava-alue sijaitsee Keljossa Keljonkeskuksen marketalueella, osoitteessa Kylmälahdentie 4.

1.11.2019

Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan (Keljonkangas) korttelin 170 tontteja 2–4. Suunnittelualue sijaitsee Pajapellontien ja Pihapellontien välisellä alueella rauhallisella Kaijanlammen asuinalueella.

14.10.2019

Alue sijaitsee Keljonkankaalla n. 6 km Jyväskylän keskustasta etelään. Aluetta rajaa itäpuolella 9-tie eritasoliittymineen, pohjoispuolella Eteläväylä-niminen katu. Eteläpuolella on Muuramen kunnan aluetta.

5.8.2019

Kaava-alue sijaitsee 5. kaupunginosassa, osoitteessa Keljonkatu 28. Kaavamuutos koskee entistä seurakuntakeskuksen tonttia, viereistä katualuetta ja tonttia koskevaa pysäköintitonttia.

9.5.2019

Suopursutie 1,3,5 ja 8. Suunnittelu alue sijaitsee Keljonkankaalla Kaijanlammen alueen itäpuolella.

18.1.2019

Kaava-alue sijaitsee Sääksvuoressa Muuramen rajan tuntumassa virkistysalueella 110 kV:n voimalinjojen risteyskohdassa.

25.6.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keljonkankaan keskustassa Eteläväylän varrella noin 7 km kaupungin keskustasta lounaaseen.

14.6.2018

Alue sijaitsee 9-tien ja Eteläväylän kulmauksessa Eteläväylän pohjoispuoleisella alueella. Suunnittelualueen läpi kulkee Kauramäentie.

10.7.2017

Kaava-alue sijaitsee Korkeakoskentien varressa, noin 3 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Kaava-alue on Keljon koulun tontti.

10.7.2017

Keljonkankaantie 56 ja 58

7.4.2016