Vireillä olevat asemakaavat

Keljo
Kaupunginosat: Keljo, Keljonkangas, Keljonlahti, Sarvivuori, Sääksvuori, Etelä-Keljo

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keljonkankaan keskustassa Eteläväylän varrella noin 7 km kaupungin keskustasta lounaaseen.

12.9.2017

Kaava-alue sijaitsee 5. kaupunginosassa, osoitteessa Keljonkatu 28. Kaavamuutos koskee entistä seurakuntakeskuksen tonttia, viereistä katualuetta ja tonttia koskevaa pysäköintitonttia.

23.8.2017

Alue sijaitsee 9-tien ja Eteläväylän kulmauksessa Eteläväylän pohjoispuoleisella alueella. Suunnittelualueen läpi kulkee Kauramäentie.

10.7.2017

Kaava-alue sijaitsee Korkeakoskentien varressa, noin 3 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Kaava-alue on Keljon koulun tontti.

10.7.2017

- Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keljossa, os .Lotilanmutka 10, noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta

10.1.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keljonkan-kaalla noin neljän kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Suunnittelukohteena on Keljon kauppakeskukseen kuuluva rakentamaton korttelialue. Suunnittelualue sijoittuu Kylmälahdentien ja Tervalankadun väliselle alueelle.

2.12.2016

Keljonkankaantie 56 ja 58

7.4.2016

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin neljä kilometriä Jyväskylän keskustasta, osoitteessa Länsi-Päijänteentie 10.

28.1.2016