Kortepohjan ylioppilaskyla I_sijaintikartta

17/Kortepohjan ylioppilaskylä I, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualueena on Kortepohjan keskustassa sijaitseva Kortepohjan ylioppilaskylä ja siihen liittyvä pysäköintialue (LPA) ja Kartanonkujan ja Emännäntien katualueet. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 4 tonttia 3, korttelin 154 tonttia 2 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Kaavatunnus
tunnus: 17:107

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 16.4.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 22.10-22.11.2021Kaavaehdotus nähtävillä 17.1.-16.2.2023Kaavan hyväksyminen 24.4.2023Kaava lainvoimainen 16.6.2023

Kaavan uusin vaihe
Kaava ja siihen liittyvä sitova tonttijako on saanut lainvoiman 16.6.2023.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ylioppilaskylään uutta opiskelija-asuntorakentamista ja päivittäistavarakaupan toteuttaminen. Lisäksi kaavamuutoksessa mahdollistetaan Kartanonkujan katuympäristön kehittäminen Kortepohjan keskustan keskeisenä kävelypainotteisena katuna, ja päivitetään ylioppilaskylän kaavamääräykset maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön erityisluonne huomioon ottaen.

Kaavan sisältö
Kaavamuutos on käynnistynyt yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, JYY:n sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kaavamuutos on luonnosvaiheeseen asti ollut osa laajempaa Kortepohjan keskustan asemakaavan muutosaluetta (kaavatunnus 17:098). Luonnosvaiheen jälkeen kaavoitus jatkuu pienempinä kokonaisuuksina, joita viedään erikseen eteenpäin omana kaavaprosessinaan jokaista kaavaa varten laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta. Kaavamuutos on Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman mukainen kohde ja se on ajoitettu vuosille 2022 ja 2023.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös