Kortepohjan ylioppilaskyla I_sijaintikartta

17/Kortepohjan ylioppilaskylä I, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualueena on Kortepohjan keskustassa sijaitseva Kortepohjan ylioppilaskylä ja siihen liittyvä pysäköintialue (LPA) ja Kartanonkujan ja Emännäntien katualueet. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 4 tonttia 3, korttelin 154 tonttia 2 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Kaavatunnus
tunnus: 17:107

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 16.4.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 22.10-22.11.2021Kaavaehdotus nähtävillä 17.1.-16.2.2023

Kaavan uusin vaihe
Kaavamuutos on luonnosvaiheeseen asti ollut osa laajempaa Kortepohjan keskustan asemakaavan muutosaluetta (kaavatunnus 17:098). Luonnosvaiheen jälkeen kaavoitus jatkuu pienempinä kokonaisuuksina, joita viedään erikseen eteenpäin omana kaavaprosessinaan jokaista kaavaa varten laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta.

Asemmakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako pidetään julkisesti nähtävänä 17.1.-16.2.2023 Kaupunkirakennepalveluiden neuvonnassa, os. Hannikaisenkatu 17.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeitään 16.2.2023 klo 15.00


Liittymällä postituslistalle sivun oikeasta laidasta saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Asukastilaisuuden muistio löytyy sivun oikeasta laidasta.


Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ylioppilaskylään uutta opiskelija-asuntorakentamista ja päivittäistavarakaupan toteuttaminen. Lisäksi kaavamuutoksessa mahdollistetaan Kartanonkujan katuympäristön kehittäminen Kortepohjan keskustan keskeisenä kävelypainotteisena katuna, ja päivitetään ylioppilaskylän kaavamääräykset maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön erityisluonne huomioon ottaen.

Kaavan sisältö
Kaavamuutos on käynnistynyt yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, JYY:n sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kaavamuutos on luonnosvaiheeseen asti ollut osa laajempaa Kortepohjan keskustan asemakaavan muutosaluetta (kaavatunnus 17:098). Luonnosvaiheen jälkeen kaavoitus jatkuu pienempinä kokonaisuuksina, joita viedään erikseen eteenpäin omana kaavaprosessinaan jokaista kaavaa varten laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta. Kaavamuutos on Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman mukainen kohde ja se on ajoitettu vuosille 2022 ja 2023.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös