Kortepohjan keskusta, ilmakuva

Kortepohjan keskusta, sijaintikartta

17 / Kortepohjan keskusta, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaava-alueena on Jyväskylän Kortepohjan asuinalueen keskusta-alue. Alue käsittää Kortepohjan keskustan keskeisimmät korttelit kuten liikekeskuksen, seurakuntakeskuksen ja päiväkodin ja kirjaston korttelit sekä ylioppilaskylän I- ja II-alueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu kortteleihin liittyvät pysäköintikorttelit ja katu- ja virkistysalueet. Kaava-alue tarkentuu suunnittelun edetessä.

Kaavatunnus
tunnus: 17:098

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 16.04.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 22.10.-22.11.2021

Kaavan uusin vaihe
Kaavaluonnos pidetään nähtävänä 22.10. – 22.11.2021 palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 22.11.2021 ennen klo 15.00.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.


Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueena on Kortepohjan kaupunginosan keskusta sisältäen ylioppilaskylän opiskelija-asumisen korttelit, liikekeskuksen, päiväkodin ja kirjaston ja seurakuntakeskuksen tontit sekä niihin liittyvät kadut, puistot ja pysäköintialueet. Kortepohjan alueelle ominaista on Bengt Lundstenin asemakaavakilpailuvoittoon perustuva ruudukkomainen korttelirakenne ja kortteleita halkovat suoraviivaiset liikenneväylät. Alueen pysäköinti on keskitetty laajoille paikoitusalueille, minkä vuoksi alueen sisäinen ajoneuvoliikenne on vähäistä. Suunnittelualue on maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Kortepohjan lähiökeskusta ja ylioppilaskylän alue).

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset Kortepohjan keskustan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle viihtyisänä, tiiviinä ja toiminnoiltaan monipuolisena lähikeskuksena. Kaavamuutoksessa tutkitaan Kortepohjan keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuudet, tarvittavat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, kaupallisten palvelujen ja muiden toimintojen sijoittuminen ja ratkaistaan alueen rakennuskantaan liittyvät suojelukysymykset.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös