Valkeamäki, sijainti

y1_Valkeamäen osayleiskaava, yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Osayleiskaava laaditaan laajahkolle alueelle kaupungin länsiosassa Keuruuntien tuntumassa. Lännessä alue rajautuu Hanhinotkoon ja idässä Mustalammen asuntoalueeseen.

Kaavatunnus
tunnus: y1:024

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 13.12.2005;Kaavaluonnos nähtävillä 1.6. - 13.7.2007Kaavaehdotus nähtävillä 16.8. - 17.9.2010Kaavan hyväksyminen 13.12.2010Kaava lainvoimainen 13.1.2012

Kaavan uusin vaihe
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen 30.11.2011. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole määräajassa valitettu, joten kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaava-alue on pääosin reserviluonteista maa- ja metsätalousaluetta. Alueella on myös ulkoilureittejä.

Kaavan tavoitteet
Eri puolilla kaupunkia tapahtuvan täydennysrakentamisen lisäksi tarvitaan myös isohko yhtenäinen rakentamisalue turvaamaan asuntotuotannon vaihtoehtoja. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle aiemmin ajateltua enemmän nimenomaan pientalotuotantoa.

Kaavan sisältö
Valkeamäki tarjoaa luonnonläheisyyttä sijaiten Kotasen ja Laajavuoren ulkoilualueiden sekä Killerin vapaa-ajankeskuksen lähellä. Alue sijaitsee vain 6 - 7 kilometrin päässä kaupungin keskustasta sekä lähellä isoja työpaikka-alueita. Valkeamäki kytkeytyy nykyiseen kaupunkirakenteeseen sekä Mäyrämäen -Mustalammen suunnasta, että Könkkölän liittymän kautta. Kaava-alueen suunnittelussa on otettu huomioon joukkoliikenteen järjestämismahdollisuus. Valkeamäki on mitoitettu n. 8.000 asukkaalle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös