Kankaan osayleiskaava-alueen sijaintikartta

Kankaan alue kesällä 2010

y1_Kankaan osayleiskaava, yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kankaan alue sijaitsee ydinkeskustasta noin 1 kilometrin koilliseen Tourujoen rannalla.

Kaavatunnus
tunnus: y1:034

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 07.12.2010;Kaavaluonnos nähtävillä 20.11.-20.12.2012Kaavaehdotus nähtävillä 17.05.-17.06.2013Kaavan hyväksyminen 04.11.2013Kaava lainvoimainen 17.10.2014

Kaavan uusin vaihe
Kankaan osayleiskaava on tullut voimaan 17.10.2014.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kankaan tehtaan alue on maakuntakaavan mukaan vaalimisen arvoinen maakunnallisesti, teollisuushistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas teollisuusympäristö. Tehdasalueen piippu on tärkeä maamerkki.

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevia yleiskaavoja ja laatia niitä tarkentava oikeusvaikutteinen osayleiskaava alueelle asemakaavoituksen pohjaksi.

Kaavan sisältö
Kaavassa määritellään alueelle sijoittuvan asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja virkistystoimintojen luonne ja mitoitus sekä alueen liikenneverkon pääpiirteet.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös