Kuohun osayleiskaavan sijaintikartta

y104_Kuohun osayleiskaava, yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän länsirajalla. Etäisyys Jyväskylän keskustaan on noin 18 km. Alueen pohjoispäässä itä - länsi suunnassa kulkee valtatie 23 ja 18 (Keuruuntie). Alue sisältää Kuohun kylätaajaman radan eteläpuolisen osan ympäristöineen.

Kaavatunnus
tunnus: y104

Yhteyshenkilöt
Vesa Rajaniemi, KaavoitusinsinööriMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 13.01.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 26.01. - 16.03.2018Kaavaehdotus nähtävillä 28.12.-31.1.2019Kaavan hyväksyminen 10.06.2019Kaava lainvoimainen 2.8.2019

Kaavan uusin vaihe
Kuohun osayleiskaava on saanut lainvoiman 2.8.2019

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alue rakentuu Kuohun taajaman ympäristöön. Pohjoisosan läpi kulkee valtatie 23 ja 18 (Keuruuntie). Tältä etelään lähtee kaksi maantielain mukaista yhdystietä (Raiviokoskentie ja Sarvenperäntie). Pohjoisesta suunnittelualue rajautuu rautatiehen. Suunnittelualueen tämänhetkinen asukasluku on noin 440 henkeä ja heistä noin 320 asuu Kuohun taajaman tiiviissä osassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 km2 ja tästä vesialuetta on noin 1 km2.

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on Kuohun kylän kehityksen ohjaaminen elinvoimaisena maaseutukylänä hyvien liikenneyhteyksien äärellä.

Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa rakennusoikeus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti. Rakennusluvan edellytykset tutkitaan ranta-alueiden ulkopuolella myös tulevaisuudessa aina erikseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarveratkaisulla.
Ranta-alueilla laadittava kaavaratkaisu pohjautuu Jyväskylän kaupungin yleiskaavan osoittamaan mitoitusluokitukseen, muunnetun rantaviivan periaatteeseen sekä emätilamitoitukseen (16.8.1958). Tämän vuoksi kaavan osoittamille rantarakennuspaikoille voidaan myöntää kaavan saatua lainvoiman suoraan rakennusluvat.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös