Säynätsalon sataman sijaintikartta

Säynätsalon sataman yritysalue, ilmakuva alueesta

31/ Säynätsalon sataman yritysalue, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan laajennus koskee 31. kaupunginosaa ja muutos 31. kaupunginosan korttelia 41.

Kaava-alue sijaitsee Säynätsalossa Päijänteen rannalla ja käsittää Saunatien eteläpuolelle sijoittuvan teollisuuskorttelin.

Kaavatunnus
tunnus: 31:029

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 27.11.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 18.8,-16.9.2020

Kaavan uusin vaihe
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 18.8.–16.9.2020 välisen ajan palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17.

Mahdollisia kirjallisia mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa 16.9.2020 asti kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Säynätsalon pääsaaren eteläosaan sijoittuva suunnittelualue on laajuudeltaan n. 2 hehtaaria. Suunnittelualueena on teollisuus- ja varastoalue, jossa toimii veneiden säilytykseen keskittynyt venetelakka (Säynätsatama Oy) ja muuta teollista yritystoimintaa. Yritysten alueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Muilta osin suunnittelualue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta.

Kaavan laatimisen tarkoituksena on ajantasaistaa alueen asemakaava vastaamaan nykytilannetta ja yritysalueen toimijoiden ja kaupungin tulevia maankäytön tarpeita. Alueella on voimassa Säynätsalon saaren rakennuskaava vuodelta 1975, joka ei riittävästi ohjaa alueen maankäyttöä ja rakentamista.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös