Lehtisaaren pesulan rannan sijaintikartta

32 / Lehtisaaren pesulan ranta, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Säynätsalon Lehtisaaressa.

Kaavatunnus
tunnus: 32:005

Yhteyshenkilöt
Henriikka Keskinen, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 22.10.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 20.01.-20.02.2023

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä 20.1.-20.2.2023 Kaupunkirakenteen neuvonnassa, Hannikaisenkatu 17. Asemakaavaluonnosta esiteltiin asukastilaisuudessa 1.2.2023 Säynätsalon päiväkotikoulun luokkatilassa Laine, Sahurinpolku 2. Muistio tilaisuudesta löytyy sivun oikeasta laidasta, kohdasta muu aineisto.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 20.2.2023 ennen klo 15.00.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Lehtisaaren pientaloalue on rakentunut pääasiassa 1940- ja 1960-lukujen välillä. Vanhin rakennuskanta sijoittuu Rantatien, Jussintien, Huugontien ja Paukkutien varsille. Jussintien kokonaisuus on Keski-Suomen museon laatiman täydennysinventoinnin (5/2022) mukaan melko yhtenäinen ja hyvin säilynyt. Ajantasa-asemakaavassa ei ole suojelumerkintöjä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria. Se on kokonaan Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueelta löytyy matonpesupaikka ja venevalkama. Matonpesupaikka on lähtötilanteessa samassa vesihuoltojärjestelmässä kuin entinen pesula. Lehtisaaren käytöstä poistunut pesula on Säynätsalon kunnan rakennuttama. Se valmistui vuonna 1952. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen (5/2022) mukaan rakennuksen korjaaminen edellyttäisi raskaita korjaustoimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista huomioiden korjaustarpeiden laajuus, korjausten haastavuus erityisesti kantaviin rakenteisiin ulottuvissa korjauksissa, mikrobivauriot ja haitta-aineet.

Kaavan tavoitteet
Lehtisaaren entisen pesulan rannan alueelle toivotaan korkealaatuista täydennysrakentamista, joka sopii Jussintien pientaloalueeseen sekä Päijänteen rantamaisemaan.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös