Lehtisaaren pesulan rannan sijaintikartta

32 / Lehtisaaren pesulan ranta, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Säynätsalon Lehtisaaressa.

Kaavatunnus
tunnus: 32:005

Yhteyshenkilöt
Henriikka Keskinen, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 22.10.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 20.01.-20.02.2023Kaavaehdotus nähtävillä 02.02.-04.03.2024

Kaavan uusin vaihe
Kaupunkirakenteen neuvonnassa, os. Hannikaisenkatu 17, pidetään julkisesti nähtävänä 2.2.–4.3.2024 Lehtisaaren pesulan rannan asemakaava- ja tonttijakoehdotus.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 4.3.2024 ennen klo 15.00.

Yleistiedoksianto ehdotuksen nähtävänä pitämisestä on julkaistu Virallisessa lehdessä 26.1.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Liity sähköpostilistalle sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa kaavahankkeen etenemisestä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Lehtisaaren pientaloalue on rakentunut pääasiassa 1940- ja 1960-lukujen välillä. Vanhin rakennuskanta sijoittuu Rantatien, Jussintien, Huugontien ja Paukkutien varsille. Jussintien kokonaisuus on Keski-Suomen museon laatiman täydennysinventoinnin (5/2022) mukaan melko yhtenäinen ja hyvin säilynyt. Ajantasa-asemakaavassa ei ole suojelumerkintöjä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria. Se on kokonaan Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueelta löytyy matonpesupaikka ja venevalkama. Matonpesupaikka on lähtötilanteessa samassa vesihuoltojärjestelmässä kuin entinen pesula. Lehtisaaren käytöstä poistunut pesula on Säynätsalon kunnan rakennuttama. Se valmistui vuonna 1952. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen (5/2022) mukaan rakennuksen korjaaminen edellyttäisi raskaita korjaustoimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista huomioiden korjaustarpeiden laajuus, korjausten haastavuus erityisesti kantaviin rakenteisiin ulottuvissa korjauksissa, mikrobivauriot ja haitta-aineet.

Kaavan tavoitteet
Lehtisaaren entisen pesulan rannan alueelle toivotaan korkealaatuista täydennysrakentamista, joka sopii Jussintien pientaloalueeseen sekä Päijänteen rantamaisemaan.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös