Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän Tilapalvelun johtosääntö


Tunniste: 2005


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.12.2004 ja määrännyt tulemaan voimaan 11.1.2005 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 15.1.1996 hyväksymänsä Tilapalvelun johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
1 § Toimiala ja toiminimi

Jyväskylän kaupunginhallituksen alaisena kaupungin liikelaitoksena Jyväskylän Tilapalvelu vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevien rakennettujen kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnosta, käyttäjien tarvitsemista toimitilapalveluista, ylläpidosta ja vuokrauksesta sekä niihin liittyvistä omistajalle kuuluvista rakennuttamistehtävistä. Toimitilojen hankinta ja vuokraus kaikille kaupungin yksiköille tapahtuu Tilapalvelun kautta.

Varsinaista toimintaa harjoitetaan toiminimellä Jyväskylän Tilapalvelu.


2 § Johtokunta

Jyväskylän Tilapalvelun johtokuntana toimii Tilapalvelun johtokunta.

Johtokuntaan kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi 5-9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaisista jäsenistä vähintään puolet on oltava kaupunginhallituksen jäseniä.

Kaupunginhallitus nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.


3 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Tilapalvelun hallinnassa olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden tuottavuutta ja tehokasta käyttöä sekä asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata tavoitteiden toteutumista.


4 § Johtokunnan ratkaisuvalta

Johtokunta

- esittää kaupunginhallitukselle Jyväskylän Tilapalvelun toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä laatii tilinpäätöksen ja tekee esityksen liikelaitoksen tuloksen käytöstä sekä kaupungin talousarviossa rahoitettavista kiinteistö- ja talonrakennusinvestoinneista,

- päättää rakennettujen kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostamisesta ja myymisestä kaupunginvaltuuston vahvistamissa rajoissa,

- päättää Tilapalvelun hallintaan kuuluvien rakennettujen kiinteistöjen, rakennusten, osakehuoneistojen ja näihin kuuluvien laitteiden sekä tilapalvelujen yleisistä vuokraus- ja hinnoitteluperiaatteista,

- päättää Jyväskylän Tilapalvelun saatavien tileistä poistamisesta,

- hyväksyy talonrakennushankkeiden ja niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden hankesuunnitelmat, ellei investoinnin arvo ylitä kaupunginvaltuuston vahvistamaa enimmäismäärää,

- päättää kaupungin hankintaohjeiden ja kilpailuttamisperiaatteiden mukaan suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimuksista.

Johtokunnalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle.


5 § Esittely

Johtokunnan kokouksessa toimii esittelijänä Tilapalvelun johtaja. Puheenjohtaja esittelee Tilapalvelun johtajaa koskevat asiat.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje