Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje (2022)Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.3.2022/26: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1633393


Sisällys

1 Omistajaohjauksen periaatteet
1.1 Tehtävät ja toimivalta
1.2 Omistusintressit tytäryhteisöissä
1.3 Omistajapoliittiset linjaukset tytäryhteisöissä
2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite
3 Konserniohjeen soveltamisala
4 Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus sekä konserniraportointi
4.1 Talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus
4.2 Konserniraportointi
5 Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
6 Kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaaminen
7 Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa
8 Konsernin sisäiset palvelut
9 Yhtiökokous
10 Kaupungin tytäryhteisöjen hallitus
10.1 Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
10.2 Hallituksen työskentely ja päätöksenteko
10.3 Hallituksen kokoonpano ja nimittäminen
10.4 Hallituksen tiedonsaanti ja uuden hallituksen jäsenen perehdyttäminen
10.5 Hallituksen jäsenten riippumattomuus ja jäsenistä ilmoitettavat tiedot
10.6 Hallitusten jäsenten palkkiot, palkitsemisjärjestelmä sekä palkkoja ja palkkioita koskevien tietojen ilmoittaminen
11 Kunnan tytäryhteisön toimitusjohtaja ja muu johto
11.1 Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut
11.2 Toimitusjohtajasopimus
11.3 Yhteisön muu johto
11.4 Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen
12 Tiedottaminen
13 Kaupunkikonsernin tarkastus
13.1 Tilintarkastus
13.2 Tarkastuslautakunta
13.3 Sisäinen tarkastus
14 Vaitiolovelvollisuus ja asiakirjajulkisuus
15 Lahjonnan vastaiset periaatteet

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: K ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje