Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje (2022)


1 Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen hyväksyy kuntalain 14 §:n mukaan Jyväskylän kaupunginvaltuusto. Ohje astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja korvaa voimaan astuessaan aiemmat ohjeet.

1.1 Tehtävät ja toimivalta

Omistajaohjauksen tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännössä (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja konserniohjausryhmä). Kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtaja nimeää kaupunkikonsernin kannalta merkittäviin ja tarvittaessa muihin tytäryhteisöihin controllerin, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä ja tästä on oltava yhtiöjärjestyksessä maininta. Controller toimii konsernijohdon ja tytäryhteisön välisenä yhteyshenkilönä ja valvoo valtuuston asettamien omistajaohjauksen periaatteiden sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi controller seuraa omistajaohjauksen toimivuutta tytäryhteisössä ja raportoi kaupunginjohtajalle.

Tytäryhteisöiden yhtiöjärjestyksiin on kirjattava, että yhteisön hallituksella ja toimitusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa controllerille sen pyytämät tiedot.

1.2 Omistusintressit tytäryhteisöissä

Kaupungin omistajapoliittinen linjaus tytäryhteisössä perustuu omistusintressin määrittelyyn. Omistajan kokonaisintressi kaupungin omistamissa tytäryhteisöissä muodostuu kahdesta osatekijästä:

1) Strateginen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on, että yhteisön toiminta tukee kaupungin toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön toiminnalla on silloin yhteiskunnallinen rooli.
2) Taloudellinen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on pääomasijoitukselleen saama tuotto

Kaupunki on omistajana, kun jompikumpi tai molemmat edellä mainituista intresseissä toteutuu ja omistaminen tukee kunnan toimintaa ja kehitystä. Omistusintressi vaikuttaa ensisijaisesti toiminnalle asetettaviin tavoitteisiin.

Niissä yhteisöissä, joissa kaupungin omistajaintressi on yksinomaan taloudellinen, omistuksen kannattavuutta ja riskejä arvioidaan jatkuvasti. Aina kun yhteisö toimii markkinoilla ja kaupungin intressi omistajana on taloudellinen, on varmistuttava siitä, että yhteisön talous ja toiminta ovat läpinäkyvää, eikä omistaja aiheuta markkinahäiriöitä yhteisön toimintaympäristössä. Kaupungin uusien perustettavien tytäryhtiöiden toiminta tulee liittyä kunnan toimialaan, eikä kaupunki perusta uusia tytäryhtiöitä kilpailluille markkinoille.

Jos intressi on strateginen, se tulee ottaa huomioon yhteisön omistusta koskevissa arvioissa ja päätöksissä. Jos kaupungin intressi on yksinomaan taloudellinen, voidaan omistuksesta luopua osittain tai kokonaan.

1.3 Omistajapoliittiset linjaukset tytäryhteisöissä

Kaupunkikonsernin kannalta merkittävät tytäryhteisöt

1) Alva-yhtiöt Oy konserni
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on sekä strateginen että taloudellinen.

2) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy konserni
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on strateginen.

3) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy konserni
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on strateginen.

4) Jykia Oy konserni
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on sekä strateginen että taloudellinen

5) Jyväs-Parkki Oy konserni
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on sekä strateginen että taloudellinen.

6) Education Facilities Oy konserni
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on sekä strateginen että taloudellinen.

7) Mustankorkea Oy konserni
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on sekä strateginen että taloudellinen.

8) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on strateginen.

9) Jyväskylän Jäähalli Oy
- Kaupungin omistusintressi yhtiössä on sekä strateginen että taloudellinen.
- Kaupunki on ostanut JYP Jyväskylä Oy:n ja Jykia Oy:n omistamat Jäähalli Oy:n osakkeet ja kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Osana Hippos-hankkeen toteuttamista suunnitelmana on ollut, että Jäähalli Oy myy loppuvuodesta 2022 omistamansa jäähallirakennuksen Hippos Ky:n kiinteistöyhtiölle peruskorjausta ja laajennusta varten. Kaupan jälkeen Jäähalli Oy:n toiminta lopetetaan.

10) Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr
- Kaupungin omistusintressi säätiössä on strateginen.
- Paviljonkirakennus siirretään kaupungin Tilapalvelun omistukseen, jonka jälkeen Paviljonkisäätiö lakkautetaan (KV 21.2.2022/16).

Muut tytäryhtiöt
- Kaupungin omistusintressi kaupungin peruspalvelutoimintaa tukevassa kiinteistöyhtiö Ki Oy Huhtasuon Koulukeskuksessa on sekä strateginen että taloudellinen.
Kaupungin omistusintressi muissa tytäryhtiöissä on ensisijaisesti taloudellinen. Muita tytäryhtiöitä koskevia omistusjärjestelyjä voidaan toteuttaa konsernin rakenteen kehittämiseksi.

Muut säätiöt
- Kaupungin omistusintressi muissa kaupungin määräysvallassa olevissa säätiöissä on strateginen. Säätiöt lakkautetaan lähtökohtaisesti heti sen jälkeen, kun niiden perustehtävä on päättynyt. Kaupunki ei perusta uusia säätiöitä.

Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluvista tytäryhteisöistä ylläpidetään ajantasaista luetteloa Jyväskylän kaupungin internet-sivulla (talousarviossa konsernin tytäryhteisöt ja tilinpäätöksessä kuntakonserni - kohdassa osoitteessa: (https://www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia)

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: K ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje