Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätehuoltomääräykset (2013)


Selvennys: Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset
Tunniste: 2013


7 § Rakennus- ja purkujätteet
Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet on lajiteltava rakennuspaikalla kuljetusta varten seuraaviin jäteryhmiin:

1) Maa-ainesjäte
2) Kivi- ja kivennäisperäinen jäte
3) Kipsijäte
4) Puujäte
5) Kannot
6) Metallijäte
7) Keräyspahvi
8) Kaatopaikkajäte
9) Vaarallinen jäte
10) Asfalttijäte

Rakennusjätteiden lajitteluohjeita saa Palvelupiste Hannikaisesta ja valvontaviranomaiselta. Rakennuksen tai sen osan purkamiseen on haettava lupa kaupungin rakennusvalvonnasta.

Rakennus- ja purkutyömaan sosiaalitilojen jätehuolto järjestetään jätehuoltomääräysten 5 §:n ja 19 §:n määräysten mukaisesti.


8 § Tiedottaminen kiinteistön asukkaille ja muille toimijoille

Kiinteistön omistajan tai isännöitsijän on pidettävä kiinteistön haltija, asukkaat ja muut kiinteistön käyttäjät ajan tasalla voimassa olevista jätteiden lajittelu- ja keräysjärjestelyistä. Samoin isännöitsijän tai yhteis-keräyksen vastuuhenkilön on välitettävä kunnan lähettämät tiedotteet ja ohjeet asukkaille.


9 § Keräysvälineet kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa käytetään keräysvälineenä järjestelmään soveltuvia pinta- tai syväkeräysastioita. Jätteiden keräysvälineiden tulee olla tiiviitä ja kestää kuormauskäsittelyä. Keräyspahvin keräyksessä voidaan käyttää myös rullakoita, mikäli ne sijoitetaan katettuun ja sateelta suojattuun paikkaan.
Käsin liikuteltavien jäteastioiden on oltava pyörällisiä ja kannellisia. Pyörällisten pintakeräysastioiden on täytettävä Suomen Standardoimisliiton SFS ry:n standardien vaatimukset.

Standardit:

- SFS-EN 840-1 Liikuteltavat jäteastiat. Osa 1: 2-pyöräiset, tilavuudeltaan max. 400 l. Kampatartuntalaitteella

- SFS-EN 840-2 Liikuteltavat jäteastiat. Osa 2: 4-pyöräiset, tilavuudeltaan max. 1300 l. Tasakannelliset, kippitapilla ja/tai kampatartuntalaitteella

- SFS-EN 840-3 Liikuteltavat jäteastiat. Osa 3: 4-pyöräiset, tilavuudeltaan max. 1300 l. Kupukannelliset, kippitapilla ja/tai kampatartuntalaitteella

- SFS-EN 840-4 Liikuteltavat jäteastiat. Osa 4: 4-pyöräiset, tilavuudeltaan max. 1700 l. Tasakannelliset, leveällä kippitapilla tai BG- ja/tai kampatartuntalaitteella

Biojätteen keräysastioissa on käytettävä likaantumisen ehkäisemiseksi maatuvaa sisäsäkkiä jätehuoltomääräysten 5 §:n kohdissa 1 b ja c sekä 2 mainituilla kiinteistöillä.


10 § Keräysvälineiden värit ja merkitseminen

Keräysvälineissä tulee olla keräyksestä vastaavan yrityksen yhteystiedot. Jätteiden keräykseen tarkoitetut keräysvälineet on merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä ja/tai värillä. Eri jätelajeille tarkoitettujen keräysvälineiden ohjeelliset värit ovat:

- vaarallinen jäte: punainen
- biojäte: ruskea
- kuivajäte: harmaa/musta
- keräyspaperi: vihreä
- keräyskartonki: vihreä
- keräyspahvi: vihreä
- keräyslasi: sininen
- keräysmetalli: musta
- tekstiilit: keltainen


Ellei sopivan väristä keräysvälinettä ole saatavilla, jätelaji voidaan osoittaa astian lisäksi myös värikoodin mukaisella kannella tai keräysvälineeseen kiinnitettävällä, noin 20 x 50 cm:n kokoisella tarralla.

Mikäli jäteastiaa ei ole sijoitettu selkeästi kiinteistön alueelle tai useiden kiinteistöjen astioita on sijoitettu lähekkäin, on astioiden tunnistamisen varmistamiseksi astioiden kylkeen merkittävä selvästi kiinteistön osoite: tien tai kadun nimi ja numero. Astioiden merkitseminen on tarpeen kunkin kiinteistön astioiden tyhjennysrytmin ja laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseksi.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje