Vireillä olevat asemakaavat

Säynätsalo
Kaupunginosat: Säynätsalo, Lehtisaari, Muuratsalo, Kinkovuori

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Muuratsalo) kortteleiden 326 ja 328 tontteja 1, kahta suunnittelutarvealueella sijaitsevaa määrä-alaa sekä katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee lähellä Muuratsalon koetaloa osoitteissa Melalammentie 4 ja 6.

3.12.2019

Asemakaavan laajennus koskee 31. kaupunginosaa ja muutos 31. kaupunginosan korttelia 41. Kaava-alue sijaitsee Säynätsalossa Päijänteen rannalla ja käsittää Saunatien eteläpuolelle sijoittuvan teollisuuskorttelin.

25.11.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Säynätsalon pääsaarella Valtterintien päässä.

15.11.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Säynätsalossa Muuratsalon kaupunginosassa.

13.8.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lehtisaaren kaupunginosassa alle kilometrin etäisyydellä Säynätsalon keskustasta etelään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta Löylytiehen ja etelästä lähi-virkistysalueeseen (VL).

5.10.2016