1881-1910

ENSIMMÄISET JULKISET RAKENNUKSET

Klikkaa kuvaaTultaessa 1880-luvulle Jyväskylä täytti jo kaikki kaupungin tunnusmerkit. "Itsevapaan" kaupungin symboleiksi rakennettiin useita julkisia rakennuksia eri puolille kaupunkia. Uusi kaupunginkirkko oli seurakunnallisen itsenäisyyden merkki ja komea punatiilinen seminaarin rakennusryhmä Harjun eteläpäässä ilmoitti omalta osaltaan kouluelämän vakiinnuttaneen paikkansa kaupungissa.

Klikkaa kuvaaMetsien arvo kohosi nopeasti 1870-luvun lopulla yleismaailmallisen korkeasuhdanteen ja teollistumisen seurauksena. Metsäisen Keski-Suomen vaurastuminen mahdollisti 1880-luvulla sellaistenkin hankkeiden toteuttamisen, jotka kaupungin alkuvuosina eivät tulleet kysymykseenkään.

Klikkaa kuvaaRantapuistoon rakennettiin kaunis ja runsaskoristeinen ravintolarakennus ja Harjun päälle valmistui Ihantolaksi kutsuttu näkötorni. Muista julkisista rakennuksista merkittävimpiä olivat sairaala ja palokunnantalo.

SUOMENKIELISEN KULTTUURIN KEHTO

Klikkaa kuvaaJyväskylän maine suomenkielisenä koulukaupunkina oli vähitellen vakiintunut ja tunnustettu kaikkialla Suomessa. Pitkälti koulujen ja seminaarin välityksellä alkoi myös kaupungin kulttuurielämä kukoistaa. Pohjaa tälle kehitykselle loivat jo 1860-luvun lopulla perustettu lyhytikäiseksi jäänyt Kansan lehti ja sen seuraaja Keski-Suomi.

Lehtien pontimena oli osuvasti ”suomalaisen sivistyksen vaurastuminen”. Samaan päämäärään tähtäsi lehtori K.J. Gummeruksen kustantamat lehdet ja kirjat, Kyläkirjaston Kuvalehti tunnetuimpana.

Klikkaa kuvaaKiertävien teatteriseurueiden vierailut osuivat Jyväskylässä otolliseen maaperään, sillä kaksi näytöksiä seurannutta kaupunkilaista, Minna Canth ja Robert Kiljander innostuivat itsekin kirjoittamaan näytelmiä. Heidän kynästään lähtivätkin vuosisadan lopun suosituimpien näytelmien tekstit. Teksteistään tunnettuja jyväskyläläisiä olivat myös runoilijat Isa Asp, Irene Mendelin ja Kaarlo Kramsu.

Klikkaa kuvaaSeminaarin musiikinlehtori E.A. Hagforsin aloitteesta käynnistynyt musiikkielämä aluksi vaatimattomine konsertteineen ja kuoroineen huipentui 1800-luvun lopulla useisiin Jyväskylässä pidettyihin Kansanvalistusseuran laulu- ja soittojuhliin.

Tuhansien juhlavieraiden mukana laulu- ja soittojuhla-aate levisi ympäri Suomea. Kaupungin omista musiikkinimistä tunnetuimpia olivat P.J. Hannikainen ja vuonna 1899 perustettu mieskuoro Sirkat.

YHTEYDET MAAILMAAN

Klikkaa kuvaaVuosisadan vaihdetta lähestyttäessä rauhallisen, runsaan parintuhannen asukkaan pikkukaupungin päivärytmiin alkoivat ulkoiset voimat vaikuttaa yhä enemmän. Vuonna 1875 Tampereelta Jyväskylään rakennettu sähkölennätinlinja oli yksi laajennus ulkomaailmaan ja kauppias Helmisen seudulle tuomasta puhelimesta tuli toinen. Mutta suurin vaikutus kaupungin elämään oli ilman muuta Haapamäen ja Jyväskylän välisen rautatien valmistumisella vuonna 1897.

Rautatien tuloon asti Jyväskylän tavara- ja matkustajaliikenne oli ollut lähes yksinomaan vuonna 1856 alkaneen höyrylaivaliikenteen varassa. Varsinkin 1890-luku oli Jyväskylän ja Lahden välisen laivaliikenteen kulta-aikaa. Laivojen aikataulut laadittiin niin, että Lahdessa jatkoyhteydet Pietarin ja Helsingin juniin olivat saumattomat. Sen sijaan talvisin Jyväskylässä elettiin aika eristyksissä. Tähän puutteeseen junayhteydet toivat ratkaisevan parannuksen.

Klikkaa kuvaaRautatien tulo ei vaikuttanut ainoastaan matkustustottumusten muuttumiseen vaan myös kaupungin sisäiseen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan. Alkuvuosina aseman kautta kulki 40 000 matkustajaa vuodessa eli yli kymmenkertainen määrä Jyväskylän tuolloiseen asukaslukuun verrattuna. Liikemiehet oivalsivat heti uuden markkinatilanteen, ja kaupungin kaupallinen painopiste siirtyi nopeasti Kauppakadun seminaarin puoleisesta päästä Asemakadun risteyksen tienoille.

Samoin itse Asemakatu sai selvästi kaupallista ilmettä. Kadun merkitys lisääntyi muutenkin uuden vuosisadan alussa, kun sen yläpäähän rakennettiin lyseon komea koulurakennus ja sen läheisyyteen Kauppakoulu muutamaa vuotta myöhemmin.

Klikkaa kuvaaKaupunkikuvassa varsinkin iltaisin ja öisin näkyvä muutos tapahtui vuonna 1902, kun uusi ”Sähkötehdas” alkoi toimittaa sähköä koteihin ja katulamppuihin. Kunnallistekniikan kehittymistä merkitsi myös vesijohtoverkoston, vesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen 1910-luvun alussa.

Kauan odotettu asemakaava-alueen laajennus hyväksyttiin vuonna 1910. Kasvava Jyväskylä oli ulkonaisesti valmis uusiin haasteisiin.