Saukkolahden rantakaavan kumoaminen, sijaintikartta

Rn87 / Saukkolahden ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Saukkolahdessa, Muuratjärven rannalla.

Kaavatunnus
tunnus: Rn87:015

Yhteyshenkilöt
Nosto Consulting Oy/Pasi Lappalainen, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fiReijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 01.04.2022;Kaavaluonnos nähtävillä 01.04. - 14.04.2022Kaavaehdotus nähtävillä 16.09. - 17.10.2022Kaavan hyväksyminen 22.11.2022Kaava lainvoimainen 13.01.2023

Kaavan uusin vaihe
Saukkolahden ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen voimaan 13.01.2023.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on kumota vuonna 1979 hyväksytyn ranta-asemakaavan maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä virkistysaluetta (PL). Kumoamisen jälkeen alueella jää voimaan vuonna 2009 vahvistunut Tikkalan osayleiskaava ja alueella noudatetaan osayleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös