Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2023)Hyväksytty: sivistyslautakunta 14.12.2022/98, voimaantulo 1.1.2023

Tarkastettu: sivistyslautakunta 22.2.2023/16, voimaantulo 1.3.2023

https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1771768


Sisällysluettelo:

1§ Johdanto
2§ Sivistyksen toimiala
3§ Sivistyslautakunnan toimivalta
4§ Viranhaltijoiden toimivalta
5§ Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään sivistyslautakunnan ja sen tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Sivistyksen toimiala

Sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa toimii sivistyksen toimiala, jonka johtajana toimii toimialajohtaja. Toimiala jakautuu edelleen palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palveluyksiköt voivat jakaantua edelleen toimintayksiköiksi.

Hallintosäännön 43 §:n mukaisen toimialan asiakirjahallinnosta vastaavana toimii talous- ja hallintopäällikkö.

Sivistyslautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee tehtäväalueellaan palvelujohtaja.

Toimialajohtaja päättää asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan ja joiden toimivaltaa ei ole tässä säännössä määrätty.

3 § Sivistyslautakunnan toimivalta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuslain, kotihoidon ja yksityisenhoidon tuesta annettujen lakien, perusopetuslain, nuorisolain ja oppilas- ja opiskeluhuoltolain sekä niihin liittyvän muun lainsäädännön nojalla järjestettävistä palveluista.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi sivistyslautakunta

- päättää oppilaaksi oton perusteista (perusopetuslaki 6§)
- päättää esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksen perusteet (perusopetuslaki 32§)
- hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat
- päättää perusopetuksen kieliohjelmasta ja erikoisluokista, kaupunkikohtaisesta painotetusta opetuksesta ja erityiskoulujen erityistehtävistä
- hyväksyy koulujen järjestyssäännöt (perusopetuslaki 29§)
- päättää perusopetuksen opetusresurssien jakoperusteista
- päättää kokeiluluvan hakemisesta ja osallistumisesta kokeiluihin (perusopetuslaki 20§)
- päättää antamansa opetuksen arvioinnista (perusopetuslaki 21§)
- päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
- päättää tehtäväalueensa avustusten myöntämisestä ja avustusten luonteisten yhteistyösopimusten tekemisestä
- päättää tehtäväalueellaan tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: S ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje