Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Elinkeino- ja työllisyysjaoston toimintasääntö (2023)Hyväksytty: Elinkeino- ja työllisyysjaosto 3.1.2023/3, voimaantulo 3.1.2023 alkaen 
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1755250


SISÄLLYS

1 § Johdanto
2 § Viranhaltijoiden toimivalta
3 § Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ohjausryhmät
4 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi, mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään elinkeino- ja työllisyyspalveluorganisaation viranhaltijoille kuuluvasta toimivallasta.

2 § Viranhaltijoiden toimivalta

Hallintosäännön perusteella elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialalle kuuluvan toimivallan siirtämisestä elinkeino- ja työllisyysjaoston alaisille viranhaltijoille määrätään seuraavaa:

Elinkeino- ja työllisyysjaoston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee palvelujohtaja tai toimialajohtaja.

Toimialajohtaja
- päättää toimialan yhteistyösopimuksista ja avustuksista jaoston päättämien periaatteiden mukaisesti

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelujohtaja, työllisyyspalvelupäällikkö, palveluyksikön palvelupäällikkö ja toimintayksikön päällikkö sekä työkykykoordinaattori, yrityskoordinaattori, palveluesihenkilö, työllisyyskoordinaattori, omavalmentaja, psykologi, kotoutumisohjaaja, palvelusihteeri, työllisyyssihteeri, toimistosihteeri
- päättää niistä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa kunnalle säädetyistä tehtävistä henkilö- tai työnantaja-asiakkaaseen liittyvistä tehtävistä, joissa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelujohtaja, työllisyyspalvelupäällikkö, palveluyksikön palvelupäällikkö ja toimintayksikön päällikkö, kotoutumisohjaaja, omavalmentaja ja palvelusihteeri
- päättää niistä kotoutumisen edistämiseen annetussa laissa kunnalle säädetyistä tehtävistä henkilö- tai työnantaja-asiakkaaseen liittyvistä tehtävistä, joissa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle.

Talous- ja hallintopäällikkö
- Toimii hallintosäännön 44 §:n mukaisena toimialan asiakirjahallinnosta vastaavana.

Työllisyyspalvelupäällikkö
- päättää palveluyksikössään Jyväskylä-lisän myöntämisestä työnantajalle.

Yrityspalveluiden palvelupäällikkö
- päättää palveluyksikössään yrityspalvelusetelin myöntämisestä yritykselle.

3 § Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ohjausryhmät

Toimialajohtaja ja palvelujohtaja voivat asettaa asioiden valmistelua ja tehtävien hoitamista varten tarpeellisia ohjausryhmiä.

4 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 3.1.2023

Kunnallinen määräyskokoelma :: T ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje