Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2023Hyväksytty: Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta 8.12.2022/35
Voimaantulo: 1.1.2023
Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta 8.12.2022
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=14340


Sisällys

1 § Johdanto
2 § Seudulliset joukkoliikennepalvelut
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta seudullisen joukkoliikennelautakunnan hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Seudulliset joukkoliikennepalvelut

Hallintosäännön 25 §:n mukaan seudullisista joukkoliikennepalveluiden ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta hallintosäännön 15 §:ssä määrätyn mukaisesti.
Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee tehtäväalueellaan asianomainen palvelupäällikkö. Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö.

3 § Lautakunnan rakenne ja toimivalta

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 13, 14 ja 15 ja 20 §:ssä sekä hallintosäännön luvuissa 8 (henkilöstöasiat), 9 (taloudenhoito) ja 11 (sisäinen valvonta ja riskien hallinta).

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään lisäksi sopijakuntien välisessä toimielintä koskevassa sopimuksessa.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakennepalveluille kuuluvan Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan tehtäväalueen toimivallan siirtämisestä Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan alaisille palvelualueille ja palveluyksiköille määrätään seuraavaa:
Esihenkilöiden yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelupäällikkö vastaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta. Lisäksi palvelujohtaja päättää palvelualueensa tutkimusluvista.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Palvelupäällikkö
1) päättää lautakunnan tehtäväalueen hankinnoista;
2) käyttää lautakunnan hakemuspuhevaltaa muun muassa kuntien ja valtion joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisessa sekä päättää talousarvion rajoissa lautakunnan tehtäväalaan kuuluvien hallinnollisten ja toiminnallisten projektien asettamisesta sekä tällaisiin osallistumisesta;
3) antaa lautakunnan nimissä joukkoliikennelautakunnalta pyydetyt joukkoliikennettä koskevat lausunnot;

5 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Kunnallinen määräyskokoelma :: J ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje