Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Vanhusneuvoston toimintasääntö 2023Hyväksytty: Kaupunginhallitus 19.12.2022/374, voimaantulo 1.1.2023
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1751067


1 §
Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto on Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukainen kunnan alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja vanhustyön ammattilaisten vaikuttamistoimielin.

Vanhusneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin hallintosäännön ja vanhusneuvoston toimintasäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus vahvistaa vanhusneuvoston toimintasäännön.

2 §
Vanhusneuvoston tehtävänä on:
1) Kuntalain 27 §:n mukaisesti vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

2) Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä seurata vanhusten tarpeita ja palvelujen kehitystä Jyväskylän kaupungin alueella sekä osallistua ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vanhuksia koskevissa asioissa.

3 §
Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan eläkeläisjärjestöjen ja ikääntyneiden asioita käsittelevien järjestöjen esityksen pohjalta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan eläkeläisjärjestöjen ja ikääntyneiden asioita käsittelevien järjestöjen edustajista. Lisäksi vanhusneuvostossa on jäsenet Ikääntyvien yliopistosta ja Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:stä.
Vanhusneuvostossa on 10–15 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Vanhusneuvostoon kuuluu jäseninä
- 10–13 jäsentä eri eläkeläisjärjestöistä ja ikääntyneiden asioita käsittelevistä järjestöistä
- yksi (1) jäsen Ikääntyvien yliopistosta
- yksi (1) jäsen Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:stä
Lisäksi vanhusneuvostossa on läsnäolo- ja puheoikeus
- yhdellä (1) kaupunginhallituksen edustajalla
- yhdellä (1) hyvinvointitoimikunnan edustajalla
- yhdellä (1) kaupunkirakennelautakunnan edustajalla
- yhdellä (1) kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edustajalla
Jäsenistä eläkeläisjärjestöjen ja ikääntyneiden asioita käsittelevien järjestöjen edustajat vanhusneuvostoon haetaan julkisella haulla.
Ikääntyvien yliopisto ja Keski-Suomen Muistiyhdistys ry tekevät esityksensä jäsenistään. Kaupunginhallitus, hyvinvointitoimikunta, kaupunkirakennelautakunta sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsevat edustajansa vanhusneuvostoon.

4 §

Vanhusneuvoston kokouksissa asiat esittelee hyvinvointikoordinaattori. Esittelijän esteellisenä tai poissa ollessa asiat esittelee hänen sijaisekseen nimetty.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje