Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Seudullisen ympäristöterveyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2021Hyväksytty: Jyväskylän seudullinen ympäristöterveyslautakunta 22.9.2021/5
Voimaantulo: 1.10.2021

Jyväskylän seudullinen ympäristöterveyslautakunta 22.9.2021
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=12226


Sisällys
1 § Johdanto
2 § Kaupunkirakennepalvelut
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta

5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään seudullisen ympäristöterveyslautakunnan viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Kaupunkirakennepalvelut

Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunkirakennepalvelujen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa tehtäväalueellaan seudullinen ympäristöterveyslautakunta hallintosäännön 14 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Hallintosäännön 26§:n mukaan toimialan jakautumisesta palvelualueiksi ja -yksiköiksi päättää toimialajohtaja.

Seudullisen ympäristöterveyslautakunnanasiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee
tehtäväalueellaan ympäristöterveyspäällikkö. Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö.

3 § Lautakunnan toimivalta

Seudullisen ympäristöterveyslautakunnan tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 14, 15 ja 19 §:ssä sekä hallintosäännön luvuissa 8 (henkilöstöasiat) ja 9 (taloudenhoito).

Seudullisen ympäristöterveyslautakunnan toimivallasta määrätään lisäksi sopijakuntien välisissä toimielintä koskevissa sopimuksissa.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan seudullisen ympäristöterveyslautakunnan hallintosäännössä määrättyjen erityistehtävien ja toimivallan sekä sopijakuntien välisessä sopimuksessa lautakunnalle määrätyn toimivallan siirtämisestä ympäristöterveydenhuollon palveluyksikölle määrätään seuraavaa:

Esimiesten yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi ympäristöterveyspäällikkö vastaa lautakunnalle käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle ja palvelujohtajalle määrätty toimivalta.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: S ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje