Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2019)Hyväksytty: sivistyslautakunta 17.5.2017/36, voimaantulo 1.6.2017
Tarkistettu: sivistyslautakunta 18.12.2018/107, voimaantulo 1.1.2019
Tarkistettu: sivistyslautakunta 20.2.2019/7, voimaantulo 1.3.2019
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1152671Sisällys

1 § Johdanto
2 § Sivistyksen toimiala
3 § Sivistyslautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään sivistyslautakunnan ja sen tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Sivistyksen toimiala

Sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa toimii sivistyksen toimiala, jonka johtajana toimii toimialajohtaja. Toimiala jakautuu edelleen palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palveluyksiköt voivat jakaantua edelleen toimintayksiköiksi.

Toimialajohtaja vastaa toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta. Palvelujohtaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa ja palveluyksiköiden johtajat palvelujohtajien alaisuudessa. Toimialaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää toimialajohtaja.

Sivistyksen toimialan palvelualueita ovat
1) Varhaiskasvatus 1
2) Varhaiskasvatus 2
3) Perusopetus 1
4) Perusopetus 2
5) Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sivistyksen toimialan osalta.

3 § Sivistyslautakunnan toimivalta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuslain, kotihoidon ja yksityisenhoidon tuesta annettujen lakien, perusopetuslain, nuorisolain ja oppilas- ja opiskeluhuoltolain sekä niihin liittyvän muun lainsäädännön nojalla järjestettävistä palveluista.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi sivistyslautakunta

1) päättää oppilaaksi oton perusteista (perusopetuslaki 6§)
2) päättää esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksen perusteet (perusopetuslaki 32§)
3) hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat
4) päättää perusopetuksen kieliohjelmasta ja erikoisluokista, kaupunkikohtaisesta painotetusta opetuksesta ja erityiskoulujen erityistehtävistä
5) hyväksyy koulujen järjestyssäännöt (perusopetuslaki 29§)
6) päättää perusopetuksen opetusresurssien jakoperusteista
7) päättää kokeiluluvan hakemisesta ja osallistumisesta kokeiluihin (perusopetuslaki 20§)
8) päättää antamansa opetuksen arvioinnista (perusopetuslaki 21§)
9) päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
10) päättää tehtäväalueensa avustusten myöntämisestä, avustusten jakamisen periaatteista ja viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia
11) päättää tehtäväalueellaan tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä
Perusturvalautakunnan sekä sivistyslautakunnan yhteisen yksilöasiainjaoston tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Sivistyslautakunnan tehtäväalueen osalta asiat esittelee jaostossa lautakunnan nimeämä viranhaltija.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje