Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Vanhusneuvoston toimintasääntö (2017)


Selvennys: 2017


Hyväksytty: Kaupunginhallitus 12.6.2017/182, voimaantulo 1.7.2017

https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=9721431 §
Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto on Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukainen kunnan alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja vanhustyön ammattilaisten vaikuttamistoimielin.

Vanhusneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin hallintosäännön ja vanhusneuvoston toimintasäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus vahvistaa vanhusneuvoston toimintasäännön.

2 §
Vanhusneuvoston tehtävänä on:

1) Kuntalain 27 §:n mukaisesti vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.


2) Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä seurata vanhusten tarpeita ja palvelujen kehitystä Jyväskylän kaupungin alueella sekä osallistua ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vanhuksia koskevissa asioissa.

3 §
Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenet eläkeläisjärjestöjen esityksen pohjalta. Perusturvalautakunta, Ikääntyvien yliopisto sekä Keski-Suomen Muistiyhdistys nimeävät edustajansa vanhusneuvostoon.

Vanhusneuvostossa on 15 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Vanhusneuvoston ensimmäisessä kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vanhusneuvostossa on 12 varsinaista jäsentä eri eläkeläisjärjestöistä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi vanhusneuvostossa on varsinaisena jäsenenä 1 perusturvalautakunnan edustaja, 1 Ikääntyvien yliopiston edustaja ja 1 Keski-Suomen Muistiyhdistyksen edustaja. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.Vanhusneuvoston toimintaa koordinoi hyvinvointikoordinaattori.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje