Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusvalvonnan palvelutaksa (2017)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän rakennusvalvonnan palvelutaksa
Tunniste: 2017Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 29.11.2016/73, voimaantulo 1.1.2017 alkaen.
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=921354
1 § Soveltamisala

Tämän taksan mukaisesti peritään maksut jäljempänä mainituista tarkastuksista sekä muista sellaisista toimenpiteistä ja tehtävistä, jotka eivät liity rakennuslainsäädännön tarkoittamaan luvanvaraiseen rakentamiseen.

Taksan soveltaminen edellyttää, että tarkastukset sekä muut toimenpiteet ja tehtävät suoritetaan asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyyn sopimukseen tai vastaavaan toimeksiantoon.


2 § Arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut

Kopioiden ottaminen rakennuslupa-asiakirjoista tai muista asiakirjoista

Rakennuslupapiirustukset:
Kopioinnin perusmaksu (sisältää 1 kpl A3 tai A4) 10,50 €

Lisäksi kopiomaksu/sivu
A4 2,40 €
A3 3,50 €

Rakennuslupapäätöksen ja muiden asiakirjojen kopioiminen (ei perusmaksua) 2,80 €/sivu

Ulkopuoliselle kopiolaitokselle kopioitavaksi valmisteltavat tilaukset (toimeksiantoa kohti) 20,00 € (vain asiakirjat, joista ei ole olemassa sähköisiä tiedostoja).
Arkisto- ja kopiointipalvelut, mikäli ne edellyttävät tavanmukaista enemmän työtä kuten asiakirjojen seulontaa, lajittelua tai muuta vastaavaa 70,00 €/h, kuitenkin vähintään 70,00 €.


3 § Sähköisten asiakirjojen maksut (sähköisessä käyttöarkistossa olevat asiakirjat)

Sähköinen asiakirja 10,00 €/tiedosto
Internetin välityksellä verkkokaupasta itsepalveluna ladattavat tiedostot 5,00 €/tiedosto

Tulosteet

Rakennusvalvonnassa sähköisistä dokumenteista otetaan vain A4- tai A3 -kokoa olevia tulosteita ja tulosteista peritään maksu voimassa olevan kopiotaksan mukaan.


4 § Tulostuspalvelu rakennusvalvonnan sähköisen palvelun käyttäjille

Asiakkaan suostumuksella sähköisen asiointipalvelun kautta vastaanotetuista hyväksytyistä pääpiirustuksista (mukaan lukien värityssuunnitelma) voidaan teettää tarvittavat viralliset paperitulosteet rakennusvalvonnan toimeksiannolla. Tulosteista veloitetaan pääpiirustussarjan koon mukaisesti seuraavasti:

- piirustuksia 1-10 kpl 22,00 €
- piirustuksia 11-30 kpl 44,00 €
- piirustuksia 31-50 kpl 65,00 €

Hintoihin sisältyy paperitulosteet, kopiolaitoksen lähettimaksu sekä toimeksiannon käsittelymaksu 5,00 €.


5 § Erinäisistä muista toimenpiteistä perittävät palvelumaksut

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät selvitykset, katselmukset, tarkastukset, katselmus- ja rakennusvaihetodistukset, asiantuntijalausunnot, tietojen keräykset taikka erilaiset laskenta- ja mittaustehtävät katselmus- tai vaihetodistusta kohti 87,00 €

Muut edellä mainitut toimenpiteet 87,00 €/h, kuitenkin vähintään 87,00 €


6 § Taksan soveltamista koskevia määräyksiä

Tämän taksan mukaiset maksut on suoritettava, kun taksan tarkoittama toimenpide on suoritettu.


7 § Arvonlisäveron vaikutus

Tässä taksassa mainitut maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje