Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Työllisyystoimikunnan toimintasääntö (2015)


Tunniste: 2015Kaupunginhallitus on hyväksynyt 9.2.2015/32, http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/09021400.0/frmtxt32.htm, voimaantulo 10.2.2015 alkaen.1 § Työllisyystoimikunta

Työllisyystoimikunta on Jyväskylän kaupunkikonsernin työllisyyden hoitoa ohjaava ja seuraava toimielin.

2 § Toimikunnan tehtävät

Toimikunnan tarkoituksena on ohjata kaupungin työllisyyspalvelujen toimintaa ja määritellä toiminnan pitkäaikaiset ja vuosittaiset tavoitteet. Toimikunnan tehtävä on valvoa työllisyyspalveluiden määrärahojen kohdentumista sekä tavoitteiden ja talousarvion toteutumista.

Toimikunta osallistuu yhteistyöhön koko sen verkoston kanssa, jonka kanssa työttömien ja erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien tueksi työtä tehdään.

Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle työttömyystilanteesta ja työllistämistoimen vaiku-tuksista.

3 § Toimikunnan toimikausi

Toimikunta on kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi asettama toimikunta, josta määrätään hallintosäännön 11 §:ssä.

4 § Toimikunnan jäsenet

Toimikunnassa on 5 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee toimikunnan jäsenet ja varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää valituista toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § Esittely

Toimikunnan kokouksissa esittelijänä toimii työllisyysasioista vastaava viranhaltija, hänen poissa tai esteellisenä ollessa hänen sijaisekseen määrätty.

6 § Läsnäolo

Toimikunnan kokouksissa on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus hallintosäännön 23 §:ssä esitetyillä henkilöillä. Toimikunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita kaupunkiorganisaatiosta tai sen ulkopuolelta.

7 § Toimikunnan sihteeri

Toimikunnan sihteerinä toimii työllisyyssihteeri tai esittelijän määräämä muu henkilö. Konsernihallinto vastaa esityslista- ja pöytäkirjaprosessista.

8 § Kokouskutsu

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus.


9 § Toimikunnan kokousajat

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, kuitenkin vähintään 4 kertaa vuodessa.

10 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 10.2.2015.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje