Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

VANHA: Vammaisneuvoston toimintasääntö (2015)


Tunniste: 2015Hyväksytty: Kaupunginhallitus 21.1.2013/39, voimaantulo 1.1.2013
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 18.5.2015/183, voimaantulo 1.6.2015
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.0/frmtxt183.htm1 §

Jyväskylän vammaisneuvosto on Jyväskylän kaupungin toimikunta, jonka kaupunginhallitus asettaa. Vammaisneuvosto on neuvoa-antava yhteistyöelin, jossa on jyväskyläläisten vammaisten, heidän omaistensa ja järjestöjensä edustajien lisäksi kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Vammaisneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin hallintosäännön ja vammaisneuvoston toimintasäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus vahvistaa vammaisneuvoston toimintasäännön.


2 §

Vammaisneuvoston tehtävänä on

1) edistää vammaisten yhdenvertaista oikeutta osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin palveluihin

2) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä seurata vammaisten tarpeita ja palvelujen kehitystä Jyväskylän kaupungin alueella sekä osallistua ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia koskevissa asioissa ja valvoa päätösten täytäntöönpanoa

3) hoitaa muut vammaisneuvostolle laissa määritellyt tehtävät


3 §

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan vammaisten edustajista. Varapuheenjohtaja valitaan lautakuntien edustajista.

Vammaisneuvostossa on yhteensä 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vammaisneuvostoon kuuluu jäseninä
- kuusi (6) vammaisten edustajaa
- kaksi (2) jäsentä perusturvalautakunnasta
- yksi (1) jäsen rakennus- ja ympäristölautakunnasta
- yksi (1) jäsen kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta
- yksi (1) jäsen sivistyslautakunnasta.

Lisäksi vammaisneuvostossa on läsnäolo- ja puheoikeus

- yhdellä (1) kaupunginhallituksen edustajalla
- yhdellä (1) kaupunkirakennelautakunnan edustajalla
- yhdellä (1) joukkoliikennejaoston edustajalla
- yhdellä (1) nuorisovaltuuston edustajalla
- yhdellä (1) vammaispalveluiden asiantuntijalla
- yhdellä (1) sivistyspalveluiden asiantuntijalla.

Jäsenistä vammaisten edustajat vammaisneuvostoon haetaan julkisella haulla. Vammaisneuvosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle vammaisten edustajista ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään.

Kaupunginhallitus, lautakunnat, joukkoliikennejaosto ja nuorisovaltuusto valitsevat edustajansa vammaisneuvostoon. Lautakunnat nimeävät toimialansa asiantuntijaedustajat vammaisneuvostoon.


4 §

Vammaisneuvostossa asiat esittelee sosiaalipalveluiden palvelujohtaja ja hänen estyneenä tai poissa ollessaan vammaispalveluiden palvelupäällikkö. Kokouksessa asiat voi esitellä myös asianomainen asiantuntija.

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vammaisneuvoston nimeämä Jyväskylän kaupungin työntekijä.


5 §

Vammaisneuvostotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Jyväskylän kaupunki.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje